aktualności

Dla szukających stypendium
zajęcia na uczelniach

1.06.2020

Zajęcia na uczelniach w czasie epidemii

Zajęcia na uczelniach

Czy wiecie, jak obecnie wyglądają zajęcia na uczelniach? Przez ponad dwa miesiące (od 12 marca) w związku z trwającą epidemią ograniczono funkcjonowanie uczelni. Zawieszono wówczas działalność dydaktyczną prowadzoną na miejscu, w siedzibach uczelni. Od 28 kwietnia podobnie ograniczenia funkcjonowały także w korporacjach uczonych oraz jednostkach naukowych PAN. Oba ograniczenia obowiązywały do 24 maja. Nowe rozporządzenia dotyczą sposobu pracy uczelni do końca aktualnego roku akademickiego.

Resort nauki przekazał informacje, że od 25 maja możliwe będzie prowadzenie niektórych zajęć na uczelniach i w instytutach PAN w tradycyjnej formie. Co istotne, dotyczy to wyłącznie tych zajęć, których nie da się przeprowadzić zdalnie.

Ponadto, uczelnie będą mogły prowadzić zajęcia na uczelniach przewidziane do realizacji na ostatnim roku studiów. Co ważne, dotyczy to zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia czy jednolitych studiów magisterskich. A wynika to z faktu, że w wielu wypadkach realizacja tych zajęć w formie tradycyjnej jest niezbędna do terminowego ukończenia studiów.

Odtąd rektor, dyrektor instytutu PAN lub kierownik podmiotu kształcącego doktorantów będzie podejmował decyzję dotyczącą kształcenia, które nie będzie mogło być prowadzone zdalnie. Osoba ta ma także obowiązek określić warunki bezpiecznej realizacji zajęć i korzystania z infrastruktury uczelni.

Zajęcia dla doktorantów

W dalszym ciągu działalność uczelni, a także podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów będzie ograniczona.  Wszystkie zajęcia, które można przeprowadzić online, muszą być prowadzone w tej formie.

Wyjątek również w tym wypadku stanowią zajęcia – niezależnie od roku, na którym się odbywają – które ze względu na swoją specyfikę nie mogą być przeprowadzone zdalnie. Wśród nich są: zajęcia laboratoryjne, zajęcia prowadzone w warunkach symulowanych oraz zajęcia realizowane w formie praktyk zawodowych studentów.

Podkreślamy jednocześnie, że również weryfikacja uzyskanych efektów uczenia się, tj. zaliczenia, egzaminy oraz egzaminy dyplomowe, może odbywać się zdalnie.

Tarcza antykryzysowa 3.0 a szkolnictwo wyższe

Ponadto, zapraszamy do lektury naszego artykułu Tarcza antykryzysowa 3.0 – szkolnictwo wyższe. Najnowsze przepisy zmieniły zasady odnoszące się do:

  • kredytów studenckich,
  • ubiegania się o stopień lub tytuł naukowy,
  • rekrutacji na studia,
  • Sieci Badawczej Łukasiewicz,
  • dyplomu ukończenia studiów.

O tym, czym jest Tarcza antykryzysowa 3.0. w kontekście nauki przeczytajcie w wymienionym powyżej artykule w Aktualnościach portalu Moje Stypendium.

Rekrutacja na studia a harmonogram matur

W szczególnie trudnej sytuacji znaleźli się maturzyści, którym przesunięto terminy egzaminów. Jednocześnie, od połowy marca zawieszone są zajęcia stacjonarne w szkołach w całym kraju. Jednak polskie uczelnie wychodzą naprzeciw potrzebom tegorocznych maturzystów. Mimo że rok akademicki ma ruszyć tradycyjnie w październiku, wiele uniwersytetów już teraz zmienia terminy rekrutacji na studia. A zatem rekrutacja na studia będzie prawdopodobnie dopasowana do harmonogramu matur.

W związku z epidemią koronawirusa MEN przesunęło terminy matur: mają trwać od 8 do 29 czerwca. Zaś wyniki egzaminu maturalnego w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia.

W wielu wiodących uczelniach w kraju trwają intensywne prace nad zmianą harmonogramu rekrutacji na studia. Między innymi UAM i UE w Poznaniu, UG, PW, UW czy ZUT planują wydłużenie rekrutacji tak, by po 11 sierpnia wszyscy kandydaci (maturzyści) mieli jeszcze czas na uzupełnienie swoich danych w Internetowym Systemie Rekrutacji. Niektóre uczelnie pracują nad tym, by lista kandydatów przyjętych na studia była ogłoszona dopiero we wrześniu.

Nauka online

W związku z tym, że nadal będą trwały zajęcia na uczelni w trybie online, istotna jest wiedza o tym, jak uczyć się zdalnie. Aby wyjść naprzeciw Waszym potrzebom i oczekiwaniom, w kwietniu przygotowaliśmy artykuł o nauce online. Zapoznajcie się z listą przydatnych portali i narzędzi oraz garścią wskazówek, jak zorganizować pracę i naukę online.

A na koniec studentom, doktorantom i wykładowcom życzymy powodzenia w realizacji zajęć na uczelniach – dużo wytrwałości, bezpieczeństwa i zdrowia!

Źródła:

Gazeta Prawna, Od 25 maja studenci wracają na uczelnie. Ale tylko niektórzy, serwisy.gazetaprawna.pl, dostęp: 25.05.2020

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Od 25 maja możliwe jest prowadzenie części zajęć w tradycyjnej formie, www.gov.pl, dostęp: 22.05.2020

Gazeta Prawna, Rekrutacja w czasie pandemii. Uczelnie dostosowują się do harmonogramu matur, serwisy.gazetaprawna.pl, dostęp: 22.05.2020