Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci16
 • absolwenci18
 • doktoranci11
 • naukowcy6
 • inni7
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • różne15
 • sztuka/muzyka6
 • projektowanie/architektura3
 • nauki humanistyczne/społeczne7
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne8
 • medycyna1
 • prawo2
 • ekonomia/biznes3
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe3
 • literatura4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Kanada1
 • Belgia1
 • Wielka Brytania3
 • Bułgaria2
 • Szwajcaria2
 • Stany Zjednoczone5
 • Czechy1
 • Ukraina1
 • Kosowo1
 • Gruzja1
 • Łotwa1
 • cały świat4
 • Finlandia1
 • Słowacja1
 • Białoruś1
 • Serbia1
 • Czarnogóra1
 • Francja2
 • Austria2
 • Europa2
 • Węgry1
 • Albania1
 • Mołdawia1
 • online2
 • Singapur1
 • Włochy3
 • Niemcy3
 • Armenia1
 • Bośnia i Hercegowina1
 • Azerbejdżan1
 • Macedonia1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa7
 • instytucja rządowa8
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy

Trustee Scholarship w Boston University

organizator:

Boston University

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
Stany Zjednoczone
termin składania wniosków: 01.12.2016
liczba stypendiów: 20

Trustee Scholarship w Boston University

Uniwersytet w Bostonie oferuje 20 stypendiów kandydatom na studia, którzy wyróżnią się wybitnymi wynikami w nauce i zdolnościami przywódczymi. Stypendium Członków Zarządu (Trustee Scholarship) pokrywa koszty czesnego, tygodnia wprowadzającego na uniwersytecie oraz wszystkich innych obowiązkowych opłat. Stypendium może być odnowione na kolejne lata nauki, pod warunkiem spełnienia przez studenta odpowiednich warunków.

Kandydaci na studia w Boston University spoza Stanów Zjednoczonych będą musieli spełnić wymagania dotyczące znajomości języka angielskiego.

Wymagania:

W dotychczasowych latach studenci, którzy otrzymali Trustee Scholarship, w większości  mieli średnią z liceum wynoszącą około 4.0 (przykładowo: ocena 4 (lub A) ze sprawdzianu odpowiada zdobyciu 90-100% punktów, czyli polskiej 5 lub 6) i zazwyczaj znajdowali się wśród 5-10% najlepszych uczniów w swoim roku.

Dodatkowo stypendyści charakteryzowali się dużymi zdolnościami intelektualnymi i kreatywnością oraz umiejętnością precyzyjnego i oryginalnego prezentowania swoich doświadczeń i poglądów. Często mieli też ponadprzeciętne osiągnięcia pozaakademickie.

Jak zaaplikować?

Na początek należy złożyć Common Application i inne dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji na studia pierwszego stopnia w Boston University w nieprzekraczalnym terminie do 1 grudnia 2016 roku.

Kandydatów do stypendium Trustee Scholarship zachęca się do rozwinięcia dobrze ugruntowanych i przemyślanych poglądów na temat ważnych aktualnych kwestii politycznych, społecznych i artystycznych. Bardzo ważnym kryterium przy wyborze kandydatów jest umiejętność logicznego uargumentowywania swoich poglądów. Kandydaci proszeni są o wybranie jednego z poniższych pytań i odpowiedzenie na nie w formie eseju o długości maksimum 600 słów. Esej należy załączyć do Common Application.

 1.  “Building on recent successes in DNA research–including genetically modified crops, the creation of insulin within genetically modified cells, and the sequencing of the human genome–scientists have begun discussions about the fabrication of all DNA present in human chromosomes. Some foresee dramatic breakthroughs for humankind, while others worry that the knowledge would give parents the ability to select the traits of their offspring and perhaps allow for the creation of humans without biological parents. There is widespread agreement that the research touches ethical as well as scientific questions.
  In your view, do the potential benefits outweigh its risks?  If so, how should its risks be addressed?”
 2. ”Several countries are now developing prototypes for “robot weapons,” which will have the capacity to locate targets and launch strikes without human intervention. Supporters say this is a logical and necessary step, given the growing technological sophistication of warfare. Critics contend, on both moral and strategic grounds, that humans must be directly involved whenever lethal force is used.
  Do you think the potential use of such weapons should be pursued?  Why?”
 3. ”The German poet Johann Wolfgang von Goethe wrote: “One cannot escape the world more certainly than through art, and one cannot bind oneself to it more certainly than through art.”
  With extended reference to one novel, poem, play, piece of music, or work of art, please discuss what you believe this sentence to mean.”

Dodatkowo należy również załączyć do Common Application krótki esej (maksimum 300 słów), odwołujący się do tematu:
“Something that’s not on the resume”
Organizatorzy poprzez tę pracę chcą dowiedzieć się czegoś więcej o pasjach, marzeniach lub problemach i kwestiach, które absorbują kandydata.

Informacje pochodzą ze strony: www.bu.edu

LINKI:
Common Application

Kontakt

Boston University Admissions
881 Commonwealth Avenue
Boston, MA 02215, USA
tel.: 001 617 353 2320
intadmis@bu.edu
www.bu.edu