Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci30
 • absolwenci28
 • doktoranci20
 • naukowcy11
 • inni7
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo1
 • geografia1
 • nauki polityczne/dziennikarstwo5
 • finanse/zarządzanie3
 • prawo5
 • medycyna1
 • nauki społeczne10
 • sztuka/muzyka3
 • nauki humanistyczne12
 • RÓŻNE20
 • fizyka1
 • stosunki międzynarodowe1
 • DOWOLNA8
 • projektowanie/architektura2
 • ekonomia2
 • literatura1
 • inżynieria2
 • matematyka1
 • marketing/reklama/PR/media1
 • biznes2
 • informatyka2
 • nauki przyrodnicze2
 • kierunki techniczne5
 • chemia/biologia2
 • inne2
 • języki obce3
 • nauki ścisłe4
 • historia1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Holandia2
 • Luksemburg1
 • Czechy2
 • Bułgaria1
 • Kazachstan1
 • Włochy1
 • Japonia3
 • Kanada1
 • Francja3
 • Europa3
 • cały świat3
 • Chiny2
 • Słowacja2
 • Słowenia1
 • Serbia1
 • Austria3
 • Rosja1
 • Australia1
 • Belgia3
 • RPA1
 • Hongkong1
 • Węgry2
 • Rumunia1
 • Wietnam1
 • Indie1
 • Wielka Brytania3
 • Niemcy7
 • Tajwan1
 • Unia Europejska1
 • Egipt2
 • Stany Zjednoczone4
 • Grecja1
 • Ukraina1
 • Białoruś1
 • Singapur1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa20
 • firma1
 • instytucja rządowa13
 • samorząd1
 • inny2
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium im. Alberta Einsteina dla młodych myślicieli 2020

organizator:

Einstein Forum, Daimler and Benz Foundation

Rodzaj:
inne, RÓŻNE, nauki społeczne, nauki humanistyczne, nauki przyrodnicze
Grupa docelowa:
absolwenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 15.05.2020

Stypendium im. Alberta Einsteina dla młodych myślicieli 2020

Dwie niemieckie fundacje, Einstein Forum i Daimler and Benz Foundation, oferują stypendium dla wybitnych młodych myślicieli, którzy chcą zrealizować projekt w nowej dla siebie dziedzinie, niezwiązanej z ich wcześniejszymi pracami badawczymi. Dzięki stypendium fundacje chcą wesprzeć tych, którzy oprócz tego, że osiągają znakomite efekty w swojej specjalizacji, są – na wzór Alberta Einsteina – otwarci na inne teorie pochodzące z innych dziedzin naukowych.

Stypendium obejmuje zakwaterowanie na okres 5-6 miesięcy w domu letniskowym w Caputh, w Brandenburgii, należącym niegdyś do Einsteina, usytuowanym w pobliżu uniwersytetów i instytucji akademickich Poczdamu i Berlina. Kwota stypendium wynosi 10 000 euro oraz zwrot kosztów podróży.

Kandydaci muszą mieć nie więcej niż 35 lat i posiadać wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych lub przyrodniczych. Do wniosku o przyznanie stypendium w 2021 r. należy dołączyć CV, dwustronicową propozycję projektu badawczego oraz dwa listy polecające. Termin składania dokumentów to 15 maja 2020 r.

Okres stypendium kończy się otwartym wykładem przeprowadzonym w siedzibach obu fundacji, podczas którego należy przedstawić swój projekt. Stypendium nie jest przeznaczone dla osób, które chcą ukończyć już rozpoczęte studia.

Zaakceptowane zostaną projekty wyróżniające się wysoką jakością, oryginalnością i możliwością realizacji. Muszą również odzwierciedlać wysoki poziom rozwoju intelektualnego kandydata. Posiadanie tytułu doktora (PhD) lub rozpoczęte studia doktoranckie nie wpływają na przyznanie stypendium. Nie ma wymogu, aby proponowany projekt został ukończony w trakcie trwania stypendium – może być natomiast zalążkiem większego przedsięwzięcia.

Należy pamiętać, że stypendium nie zostanie przyznane na badania związane z pracą dyplomową. Proponowany projekt musi znacznie różnić się pod względem treści, a najlepiej pod względem dziedziny i formy od wcześniejszych prac kandydata.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie w fundacji Einstein Forum pod numerem +49-331-271780.

Informacje pochodzą ze strony: www.einsteinforum.de.

Tłumaczenie MS

Przejrzyj też inne stypendia zagraniczne w naszej bazie!

Kontakt

Einstein Forum
Am Neuen Markt 7
14467 Potsdam
tel. +49-331-271780
einsteinforum@einsteinforum.de
www.einsteinforum.de