Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci33
 • absolwenci32
 • doktoranci30
 • naukowcy25
 • inni10
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • prawo3
 • medycyna4
 • DOWOLNA20
 • nauki społeczne9
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • inżynieria8
 • kulturoznawstwo1
 • biznes3
 • stosunki międzynarodowe3
 • ekonomia1
 • nauki ścisłe6
 • nauki przyrodnicze3
 • historia4
 • edukacja2
 • marketing/reklama/PR/media1
 • sztuka/muzyka1
 • chemia/biologia2
 • kierunki techniczne7
 • języki obce3
 • inne4
 • archeologia1
 • fizyka2
 • informatyka3
 • nauki humanistyczne9
 • RÓŻNE24
 • finanse/zarządzanie4
 • nauki polityczne/dziennikarstwo6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Włochy2
 • Wielka Brytania1
 • Czechy1
 • Unia Europejska1
 • Luksemburg1
 • cały świat7
 • Nowa Zelandia2
 • Australia2
 • Egipt1
 • Indie1
 • Europa3
 • Hiszpania1
 • Słowacja1
 • Tajlandia1
 • Irlandia1
 • Austria2
 • Stany Zjednoczone10
 • Kanada2
 • Węgry2
 • Francja2
 • Szwajcaria1
 • Japonia3
 • Niemcy13
 • Ukraina1
 • Polska1
 • Belgia1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa16
 • firma3
 • instytucja rządowa19
 • inny5
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia na pobyty badawcze w Niemczech dla młodych naukowców

organizator:

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej DAD

Rodzaj:
DOWOLNA
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 15.11.2013

Stypendia na pobyty badawcze w Niemczech dla młodych naukowców

Stypendia na pobyty badawcze dla młodych naukowców (postdoc) oferowane przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej DAD mają za zadanie umożliwić młodym naukowcom po doktoracie przeprowadzenie prac badawczych lub projektu naukowego na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z pozauniwersyteckich instytutów badawczych.

Czas trwania stypendium: od 1 do 10 miesięcy
od 01.06.2014 do 31.01.2015 (pobyty od 1 do 6 miesięcy),
od 01.10.2014 do 30.06. 2015 (pobyty od 7 do 10 miesięcy).

Wysokość stypendium:

1000 euro miesięcznie + inne dodatkowe świadczenia.

Warunki uzyskania stypendium:

 1. O stypendium mogą ubiegać się młodzi naukowcy z tytułem naukowym doktora.
 2. Znajomość języka niemieckiego – adekwatna do zaplanowanego przedsięwzięcia oraz kierunku badań. W przypadku naukowców nauk przyrodniczych lub inżynierów, a także w przypadku, gdy w instytucie niemieckim istnieje możliwość porozumiewania się po angielsku, wystarczy znajomość języka angielskiego.
 3. Złożenie wniosku musi nastąpić najpóźniej cztery lata po uzyskaniu tytułu doktora (dotyczy kandydatów, którzy ubiegają się o stypendium do 6 miesięcy). Złożenie wniosku przez kandydatów ubiegających się o stypendium od 7 do 10 miesięcy musi nastąpić najpóźniej dwa lata po uzyskaniu tytułu doktora.

Wniosek zgłoszeniowy powinien zawierać:
Należy złożyć dokumenty w trzech oddzielnych kompletach w następującej kolejności

 1. Formularz DAAD.Ubieganie się o stypendium na pobyt badawczy możliwe jest tylko za pośrednictwem portalu DAAD – www.daad.pl.
 2. Szczegółowy życiorys (CV).
 3. Czas i miejsce pobytu dokładnie sprecyzowane.
 4. Szczegółowe i precyzyjne przedstawienie indywidualnego programu badawczego w Niemczech z opisem d otychczasowych badań w Polsce (punkt ten jest najważniejszym kryterium wyboru).
 5. Opinia od jednego nauczyciela akademickiego z macierzystej polskiej uczelni ze stopniem naukowym co najmniej doktora informująca o kwalifikacjach kandydata i oceniająca jego projekt badawczy sporządzona na formularzu „Gutachten” dostępnym na stronie: gutachten.daad.pl. Opinia (w języku niemieckim lub angielskim) musi mieć stempel instytutu.
 6. Zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego lub angielskiego. Zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego i angielskiego nie musi być przedłożone przez kandydatów ubiegających się o stypendium na krótkie pobyty badawcze (od 1 do 6 miesięcy).
 7. Świadectwo dojrzałości: kserokopia polskiego oryginału oraz kserokopia tłumaczenia oryginału na język niemiecki lub angielski przez tłumacza przysięgłego. Punkt ten nie dotyczy kandydatów, którzy ubiegają się o stypendium na krótkie pobyty badawcze (od 1 do 6 miesięcy).
 8. Potwierdzony w dziekanacie wykaz wszystkich ocen ze studiów zarówno I jak i II stopnia (np. licencjat/inżynier, magister) w dowolnej formie w rozbiciu na poszczególne semestry i lata studiów z (samodzielnym) tłumaczeniem na język niemiecki lub angielski lub kopia suplementu do dyplomu z wykazem ocen (w języku angielskim). Uwaga: Prosimy nie kopiować indeksu!
 9. Świadectwo ukończenia studiów wyższych (magister) oraz dyplom doktorski: kserokopia polskiego oryginału oraz kserokopia tłumaczenia oryginału na język niemiecki lub angielski przez tłumacza przysięgłego.
 10. Zaproszenie od niemieckiego nauczyciela akademickiego.
 11. Lista publikacji.

Uwaga:
Kandydaci, którzy ubiegają się o stypendia na pobyty badawcze powinni w tym roku po raz pierwszy aplikować za pośrednictwem nowego portalu DAAD. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej www.daad.pl przy opisie danego programu stypendialnego. W razie pytań organizatorzy proszą o kontakt z biurem DAAD w Warszawie.

Cały wniosek powinien być sporządzony w języku niemieckim lub angielskim.

Termin złożenia dokumentów: 15 listopada 2013 (decyduje data wpłynięcia wniosku).

Wnioski należy kierować pod adres:
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD),
ul. Czeska 24/2,
03-902 Warszawa.

Informacja pochodzi ze strony: www.daad.pl.

Kontakt

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej DAD
ul. Czeska 24/2
03-902 Warszawa
+48/ 22/ 617 48 47
daad@daad.pl
http://www.daad.pl