Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie1
 • studenci28
 • absolwenci31
 • doktoranci23
 • naukowcy19
 • inni13
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe10
 • prawo1
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne15
 • sztuka/muzyka1
 • literatura1
 • nauki humanistyczne/społeczne5
 • języki obce2
 • ekonomia/biznes8
 • projektowanie/architektura5
 • różne30
 • medycyna5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Chiny2
 • Unia Europejska1
 • Węgry1
 • Francja3
 • Wielka Brytania2
 • cały świat17
 • Australia1
 • Indie1
 • Belgia2
 • Stany Zjednoczone8
 • Austria2
 • Kanada1
 • Europa3
 • Japonia3
 • Hiszpania1
 • Włochy4
 • Niemcy9
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa18
 • firma8
 • instytucja rządowa12
 • inny2
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia na pobyty badawcze dla doktorantów

organizator:

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 17.11.2014

Stypendia na pobyty badawcze dla doktorantów

Cel:

A. Stypendia umożliwiają doktorantom, którzy chcą ukończyć doktorat w Polsce, przeprowadzenie
prac badawczych na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z pozauniwersyteckich instytutów
badawczych w Niemczech. Pobyt stypendialny może być połączony z pracą doktorską w Polsce
albo z przeprowadzeniem projektu naukowego nie powiązanego z uzyskaniem dyplomu.
B. Stypendia umożliwiają doktorantom przeprowadzenie całego doktoratu na jednej z niemieckich
uczelni lub w jednym z pozauniwersyteckich instytutów badawczych w Niemczech. Stypendium na
przeprowadzenie całej pracy doktorskiej w Niemczech będzie udzielone tylko w szczególnych
przypadkach, np. kiedy w kraju ojczystym nie ma porównywalnych możliwości przeprowadzenia
badań lub jest to niemożliwe z przyczyn merytorycznych.
Zwracamy uwagę na zorganizowaną formę studiów doktoranckich (np. międzynarodowe studia
doktoranckie, kolegia doktoranckie, Max-Planck-Research-Schools). Bliższe informacje dostępne
są na stronie: www.daad.de.
Czas trwania stypendium:
A. Od 1 do 6 miesięcy; okres odbywania stypendium od 01.06.2015 do 31.01.2016.
Od 7 do 10 miesięcy; w okresie roku akademickiego od 01.10.2015 do 31.07.2016.
Ostateczną decyzję o czasie trwania stypendium podejmuje komisja kwalifikacyjna w Bonn.
B. Stypendium na przeprowadzenie całej pracy doktorskiej w Niemczech udzielane jest maksymalnie na okres 3 lat, w przypadku gdy konieczne jest uzyskanie uzupełniających kwalifikacji, okres ten
może być przedłużony do 4 lat. Stypendium udzielane jest najpierw na okres jednego roku i
przedłużane w zależności od osiągniętych przez ten czas wyników.
Wysokość stypendium:
750 euro miesięcznie absolwenci,
1.000 euro miesięczne doktoranci, inne dodatkowe świadczenia
Warunki uzyskania stypendium:
– O stypendium mogą ubiegać się: wysoko wykwalifikowani absolwenci, którzy do momentu
rozpoczęcia stypendium uzyskają tytuł magistra.
– Złożenie wniosku musi nastąpić najpóźniej trzy lata po rozpoczęciu doktoratu.
– Znajomość języka niemieckiego – adekwatna do zaplanowanego przedsięwzięcia oraz kierunku
badań. W przypadku naukowców nauk przyrodniczych lub inżynierów, a także w przypadku, gdy w
instytucie niemieckim istnieje możliwość porozumiewania się po angielsku, wystarczy znajomość
języka angielskiego.
– Szczególne uwagi o warunkach rekrutacji dla absolwentów medycy
Informacje pochodzą ze strony http://www.daad.pl/

Kontakt

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)
ul. Czeska 24/2
03-902 Warszawa


www.daad.pl