Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci34
 • absolwenci34
 • doktoranci31
 • naukowcy26
 • inni12
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • medycyna4
 • ekonomia1
 • DOWOLNA20
 • nauki społeczne10
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • inżynieria8
 • kulturoznawstwo1
 • biznes3
 • sztuka/muzyka2
 • stosunki międzynarodowe3
 • fizyka2
 • nauki ścisłe6
 • nauki przyrodnicze3
 • historia4
 • literatura1
 • marketing/reklama/PR/media2
 • archeologia1
 • chemia/biologia2
 • kierunki techniczne7
 • inne5
 • edukacja2
 • prawo3
 • informatyka3
 • nauki humanistyczne10
 • RÓŻNE25
 • finanse/zarządzanie4
 • nauki polityczne/dziennikarstwo8
 • języki obce3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Luksemburg1
 • Irlandia1
 • Ukraina1
 • Polska1
 • Tajlandia1
 • cały świat8
 • Szwajcaria1
 • Australia2
 • Indie1
 • Europa3
 • Czechy1
 • Francja2
 • Belgia1
 • Włochy2
 • Austria2
 • Wielka Brytania1
 • Stany Zjednoczone12
 • Kanada2
 • Słowacja1
 • Unia Europejska1
 • Nowa Zelandia2
 • Egipt1
 • Japonia3
 • Niemcy13
 • Hiszpania1
 • Węgry2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa17
 • firma3
 • instytucja rządowa19
 • samorząd1
 • inny6
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia na pobyty badawcze dla doktorantów

organizator:

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)

Rodzaj:
DOWOLNA
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 17.11.2014

Stypendia na pobyty badawcze dla doktorantów

Cel:

A. Stypendia umożliwiają doktorantom, którzy chcą ukończyć doktorat w Polsce, przeprowadzenie
prac badawczych na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z pozauniwersyteckich instytutów
badawczych w Niemczech. Pobyt stypendialny może być połączony z pracą doktorską w Polsce
albo z przeprowadzeniem projektu naukowego nie powiązanego z uzyskaniem dyplomu.
B. Stypendia umożliwiają doktorantom przeprowadzenie całego doktoratu na jednej z niemieckich
uczelni lub w jednym z pozauniwersyteckich instytutów badawczych w Niemczech. Stypendium na
przeprowadzenie całej pracy doktorskiej w Niemczech będzie udzielone tylko w szczególnych
przypadkach, np. kiedy w kraju ojczystym nie ma porównywalnych możliwości przeprowadzenia
badań lub jest to niemożliwe z przyczyn merytorycznych.
Zwracamy uwagę na zorganizowaną formę studiów doktoranckich (np. międzynarodowe studia
doktoranckie, kolegia doktoranckie, Max-Planck-Research-Schools). Bliższe informacje dostępne
są na stronie: www.daad.de.
Czas trwania stypendium:
A. Od 1 do 6 miesięcy; okres odbywania stypendium od 01.06.2015 do 31.01.2016.
Od 7 do 10 miesięcy; w okresie roku akademickiego od 01.10.2015 do 31.07.2016.
Ostateczną decyzję o czasie trwania stypendium podejmuje komisja kwalifikacyjna w Bonn.
B. Stypendium na przeprowadzenie całej pracy doktorskiej w Niemczech udzielane jest maksymalnie na okres 3 lat, w przypadku gdy konieczne jest uzyskanie uzupełniających kwalifikacji, okres ten
może być przedłużony do 4 lat. Stypendium udzielane jest najpierw na okres jednego roku i
przedłużane w zależności od osiągniętych przez ten czas wyników.
Wysokość stypendium:
750 euro miesięcznie absolwenci,
1.000 euro miesięczne doktoranci, inne dodatkowe świadczenia
Warunki uzyskania stypendium:
– O stypendium mogą ubiegać się: wysoko wykwalifikowani absolwenci, którzy do momentu
rozpoczęcia stypendium uzyskają tytuł magistra.
– Złożenie wniosku musi nastąpić najpóźniej trzy lata po rozpoczęciu doktoratu.
– Znajomość języka niemieckiego – adekwatna do zaplanowanego przedsięwzięcia oraz kierunku
badań. W przypadku naukowców nauk przyrodniczych lub inżynierów, a także w przypadku, gdy w
instytucie niemieckim istnieje możliwość porozumiewania się po angielsku, wystarczy znajomość
języka angielskiego.
– Szczególne uwagi o warunkach rekrutacji dla absolwentów medycy
Informacje pochodzą ze strony http://www.daad.pl/

Kontakt

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)
ul. Czeska 24/2
03-902 Warszawa


www.daad.pl