Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci16
 • absolwenci18
 • doktoranci11
 • naukowcy6
 • inni7
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • sztuka/muzyka6
 • różne15
 • projektowanie/architektura3
 • nauki humanistyczne/społeczne7
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne8
 • medycyna1
 • prawo2
 • ekonomia/biznes3
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe3
 • literatura4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Wielka Brytania3
 • Bułgaria2
 • Szwajcaria2
 • Stany Zjednoczone5
 • Czechy1
 • Ukraina1
 • Kosowo1
 • Gruzja1
 • Kanada1
 • Belgia1
 • Finlandia1
 • Słowacja1
 • Białoruś1
 • Serbia1
 • Czarnogóra1
 • Łotwa1
 • cały świat4
 • Europa2
 • Węgry1
 • Albania1
 • Mołdawia1
 • Francja2
 • Austria2
 • Włochy3
 • Niemcy3
 • Armenia1
 • Bośnia i Hercegowina1
 • Azerbejdżan1
 • Macedonia1
 • online2
 • Singapur1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa7
 • instytucja rządowa8
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia na pobyty badawcze dla doktorantów

organizator:

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 17.11.2014

Stypendia na pobyty badawcze dla doktorantów

Cel:

A. Stypendia umożliwiają doktorantom, którzy chcą ukończyć doktorat w Polsce, przeprowadzenie
prac badawczych na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z pozauniwersyteckich instytutów
badawczych w Niemczech. Pobyt stypendialny może być połączony z pracą doktorską w Polsce
albo z przeprowadzeniem projektu naukowego nie powiązanego z uzyskaniem dyplomu.
B. Stypendia umożliwiają doktorantom przeprowadzenie całego doktoratu na jednej z niemieckich
uczelni lub w jednym z pozauniwersyteckich instytutów badawczych w Niemczech. Stypendium na
przeprowadzenie całej pracy doktorskiej w Niemczech będzie udzielone tylko w szczególnych
przypadkach, np. kiedy w kraju ojczystym nie ma porównywalnych możliwości przeprowadzenia
badań lub jest to niemożliwe z przyczyn merytorycznych.
Zwracamy uwagę na zorganizowaną formę studiów doktoranckich (np. międzynarodowe studia
doktoranckie, kolegia doktoranckie, Max-Planck-Research-Schools). Bliższe informacje dostępne
są na stronie: www.daad.de.
Czas trwania stypendium:
A. Od 1 do 6 miesięcy; okres odbywania stypendium od 01.06.2015 do 31.01.2016.
Od 7 do 10 miesięcy; w okresie roku akademickiego od 01.10.2015 do 31.07.2016.
Ostateczną decyzję o czasie trwania stypendium podejmuje komisja kwalifikacyjna w Bonn.
B. Stypendium na przeprowadzenie całej pracy doktorskiej w Niemczech udzielane jest maksymalnie na okres 3 lat, w przypadku gdy konieczne jest uzyskanie uzupełniających kwalifikacji, okres ten
może być przedłużony do 4 lat. Stypendium udzielane jest najpierw na okres jednego roku i
przedłużane w zależności od osiągniętych przez ten czas wyników.
Wysokość stypendium:
750 euro miesięcznie absolwenci,
1.000 euro miesięczne doktoranci, inne dodatkowe świadczenia
Warunki uzyskania stypendium:
– O stypendium mogą ubiegać się: wysoko wykwalifikowani absolwenci, którzy do momentu
rozpoczęcia stypendium uzyskają tytuł magistra.
– Złożenie wniosku musi nastąpić najpóźniej trzy lata po rozpoczęciu doktoratu.
– Znajomość języka niemieckiego – adekwatna do zaplanowanego przedsięwzięcia oraz kierunku
badań. W przypadku naukowców nauk przyrodniczych lub inżynierów, a także w przypadku, gdy w
instytucie niemieckim istnieje możliwość porozumiewania się po angielsku, wystarczy znajomość
języka angielskiego.
– Szczególne uwagi o warunkach rekrutacji dla absolwentów medycy
Informacje pochodzą ze strony http://www.daad.pl/

Kontakt

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)
ul. Czeska 24/2
03-902 Warszawa


www.daad.pl