Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci4
 • absolwenci12
 • doktoranci11
 • naukowcy17
 • inni7
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • różne16
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne9
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • literatura2
 • medycyna1
 • ekonomia/biznes2
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe7
 • prawo1
 • sztuka/muzyka4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Włochy4
 • Portugalia1
 • Europa3
 • Hiszpania3
 • Węgry1
 • Stany Zjednoczone6
 • Wielka Brytania2
 • Norwegia1
 • cały świat4
 • Finlandia1
 • Ukraina1
 • Niemcy6
 • Tajwan1
 • Kanada1
 • Holandia1
 • Szwecja1
 • Irlandia1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa10
 • firma1
 • instytucja rządowa7
 • samorząd2
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla wybitnych (Bourse d’excellence) w Walonii

organizator:

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
Belgia
termin składania wniosków: 30.11.2016

Stypendia dla wybitnych (Bourse d’excellence) w Walonii

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej ogłosiło nabór na wyjazdy w roku akademickim 2017/2018 na studia częściowe, staże i misje naukowe, studia doktoranckie, staże habilitacyjne oraz kursy językowe dla studentów i pracowników naukowych polskich szkół wyższych.
Wśród nich znajdują się Stypendia dla wybitnych (Bourse d’excellence) w Walonii (Belgia). Stypendia są przeznaczone dla absolwentów studiów doktorskich (post-doc) i mogą być wykorzystane na staże naukowo-badawcze od 1 do 3 miesięcy i roczne staże.
Więcej szczegółów należy szukać na stronie: www.wbi.be. Rekrutacja odbywa się bez pośrednictwa BUWiWM.

Ponadto strona walońska zachęca do nawiązania współpracy pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego i przeprowadzenie w tym celu krótkich (do 14-stu) dni tzw. „misji naukowych”. Lista uniwersytetów walońskich wraz z ich programem znajduje się na stronie: www.studyinbelgium.be.

Kandydatów na stypendia zagraniczne (z wyjątkiem DAAD) zgłaszają pisemnie uczelnie nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub uczelnie wpisane do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych. Uczelnie samodzielnie ustalają terminy przyjmowania wniosków od swoich kandydatów.
Ostateczna akceptacja kandydata należy do partnera zagranicznego.
Informacja o wysokości stypendium wypłacanego przez partnera zagranicznego (w niektórych przypadkach przez stronę polską) zostanie przekazana osobom, które uzyskają ostateczną akceptację partnera zagranicznego, w piśmie powiadamiającym o przyznaniu stypendium.

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej ani Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie pokrywa kosztów podróży do i z kraju odbywania stażu czy uczestniczenia w kursie językowym, studiach częściowych lub innych formach kształcenia za granicą. Wypłacane stypendium zarówno przez Stronę polską jak i partnerów zagranicznych zapewnia pokrycie podstawowych kosztów pobytu.
W przypadku podpisania programów naukowych z krajami innymi niż wymienione w ofercie Biuro powiadomi oddzielnie o tym fakcie.

Informacje pochodzą ze strony: buwiwm.edu.pl/belgia

Kontakt

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa
tel. 48 22 826 74 34, 48 22 393 38 02
biuro@buwiwm.edu.pl
buwiwm.edu.pl