Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci16
 • absolwenci18
 • doktoranci11
 • naukowcy6
 • inni7
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • literatura4
 • sztuka/muzyka6
 • różne15
 • projektowanie/architektura3
 • nauki humanistyczne/społeczne7
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne8
 • medycyna1
 • prawo2
 • ekonomia/biznes3
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Włochy3
 • Niemcy3
 • Armenia1
 • Bośnia i Hercegowina1
 • Azerbejdżan1
 • Macedonia1
 • online2
 • Singapur1
 • Wielka Brytania3
 • Bułgaria2
 • Szwajcaria2
 • Stany Zjednoczone5
 • Czechy1
 • Ukraina1
 • Kosowo1
 • Gruzja1
 • Kanada1
 • Belgia1
 • Finlandia1
 • Słowacja1
 • Białoruś1
 • Serbia1
 • Czarnogóra1
 • Łotwa1
 • cały świat4
 • Europa2
 • Węgry1
 • Albania1
 • Mołdawia1
 • Francja2
 • Austria2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa7
 • instytucja rządowa8
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia DAAD – pobyty studyjne w Niemczech dla absolwentów

organizator:

DAAD- Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 15.11.2016

Stypendia DAAD – pobyty studyjne w Niemczech dla absolwentów

Organizacja DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej) organizuje stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków.

O stypendium to mogą ubiegać się studenci ostatniego (piątego) roku studiów magisterskich lub ostatniego (trzeciego) roku studiów licencjackich bądź inżynierskich oraz kandydaci, którzy uzyskali już tytuł licencjata, inżyniera bądź magistra.

Termin składania wniosków przypada na 15 listopada 2016.

Można aplikować online poprzez stronę: www.daad.de

Kompletny wniosek zgłoszeniowy musi zawierać:
Należy złożyć dokumenty w trzech oddzielnych kompletach (powinien być to wydruk z portalu DAAD) w następującej kolejności:

 1. Formularz DAAD (złożenie aplikacji możliwe jedynie poprzez portal DAAD: www.funding-guide.de. Dodatkowe informacje także na stronie: www.daad.pl.
 2. Szczegółowy życiorys (CV)(maks. 3 str.).
 3. Formularz „Informacje o wybranych studiach magisterskich” dostępny na www.funding-guide.de.
 4. Szczegółowe i precyzyjne uzasadnienie, do czego służy zaplanowane uczestnictwo w studiach podyplomowych bądź magisterskich z opisem dotychczasowych studiów w Polsce (maks. 3 str).
 5. Opinia od jednego nauczyciela akademickiego (w zaklejonej kopercie) ze stopniem naukowym co najmniej doktora, informująca o kwalifikacjach kandydata, sporządzona na formularzu „Gutachten” dostępnym m.in. na stronie: www.funding-guide.de.
  Opinia (w języku niemieckim lub angielskim) musi mieć stempel instytutu.
 6. Zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego oraz angielskiego. (p. Informacje ogólne – Egzaminy/zaświadczenia o znajomości języka niemieckiego oraz angielskiego).
 7. Świadectwo dojrzałości: kserokopia polskiego oryginału oraz tłumaczenie (samodzielne) oryginału na język niemiecki lub angielski.
 8. Potwierdzony w dziekanacie wykaz wszystkich ocen ze studiów (np. licencjat/inżynier, magister) w dowolnej formie w rozbiciu na poszczególne semestry i lata studiów z (samodzielnym) tłumaczeniem na język niemiecki lub angielski lub kopia suplementu do dyplomu z wykazem ocen (w języku angielskim).
  Uwaga: Nie należy kopiować indeksu.
 9. Świadectwo ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier lub magister): kserokopia polskiego oryginału oraz tłumaczenie (samodzielne) polskiego oryginału na język niemiecki lub angielski. Kandydaci ubiegający się o stypendium na ostatnim roku studiów proszeni są o dosłanie dyplomu ukończenia uczelni najpóźniej do dnia rozpoczęcia stypendium w Niemczech.
 10. Lista publikacji (ewentualnie).
 11. Kandydaci ubiegający się o roczny pobyt stypendialny w Niemczech w ramach studiów magisterskich w Polsce dołączają do wniosku zapewnienie z polskiej uczelni o uznaniu kwalifikacji zdobytych w Niemczech w ramach rocznego pobytu stypendialnego.

Informacje pochodzą ze strony: www.daad.pl

Kontakt

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej
ul. Zielna 37
00-108 Warszawa
Tel.: /22/ 395 54 00
daad@daad.pl
www.daad.pl

Dokumenty

do pobrania