Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci35
 • absolwenci35
 • doktoranci31
 • naukowcy26
 • inni12
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • historia4
 • inne5
 • języki obce3
 • ekonomia1
 • nauki ścisłe6
 • nauki przyrodnicze3
 • finanse/zarządzanie5
 • sztuka/muzyka2
 • fizyka2
 • chemia/biologia2
 • kierunki techniczne7
 • RÓŻNE25
 • biznes3
 • literatura1
 • marketing/reklama/PR/media2
 • archeologia1
 • informatyka3
 • nauki humanistyczne10
 • nauki polityczne/dziennikarstwo9
 • kulturoznawstwo1
 • edukacja2
 • medycyna4
 • prawo3
 • DOWOLNA20
 • nauki społeczne10
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • inżynieria8
 • stosunki międzynarodowe4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Hiszpania1
 • Węgry2
 • Luksemburg1
 • cały świat8
 • Australia2
 • Irlandia1
 • Indie1
 • Europa3
 • Kanada2
 • Ukraina1
 • Polska1
 • Francja2
 • Tajlandia1
 • Szwajcaria1
 • Austria2
 • Chiny1
 • Stany Zjednoczone12
 • Czechy1
 • Belgia1
 • Włochy2
 • Wielka Brytania1
 • Japonia3
 • Niemcy13
 • Słowacja1
 • Unia Europejska1
 • Nowa Zelandia2
 • Egipt1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa18
 • firma3
 • instytucja rządowa19
 • samorząd1
 • inny6
ARCHIWUM
Wróć do listy

Junior Advanced Research Awards 2014-2015

organizator:

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Rodzaj:
DOWOLNA
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
Stany Zjednoczone
termin składania wniosków: 29.06.2013

Junior Advanced Research Awards 2014-2015

Program stypendialny finansowany przez rządy Stanów Zjednoczonych i Polski przeznaczony dla doktorantów  w polskich uczelniach i instytucjach naukowych, którzy w roku realizacji stypendium będą uczestnikami ostatnich 2 lat studiów doktoranckich i których rozprawa doktorska będzie ukończona nie wcześniej, niż po powrocie ze stypendium. Stypendium przeznaczone na prowadzenie badań związanych z przygotowywaną rozprawą doktorską. Zgłoszenia przyjmowane są ze wszystkich dziedzin. Stypendium nie może być przyznane na pobyt w kilku uczelniach, w innych niż uczelnie wyższe instytucjach naukowych, na realizację projektów dotyczących medycznych badań klinicznych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentami (Kandydaci z nauk medycznych mogą realizować jedynie badania niewymagające bezpośredniego kontaktu z pacjentami).

Kto może aplikować:

 • O stypendium mogą ubiegać się kandydaci, którzy składając wniosek spełniają wszystkie wymienione kryteria: są polskimi obywatelami i nie posiadają podwójnego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielona karta);
 • są uczestnikami studiów doktoranckich w polskiej uczelni;
 • w roku realizacji stypendium będą uczestnikami ostatnich 2 lat studiów;
 • rozprawa doktorska będzie ukończona nie wcześniej niż po powrocie ze stypendium;
 • posiadają bardzo dobrą znajomość języka angielskiego;
 • preferowani będą kandydaci, którzy nie przebywali w ostatnich pięciu latach w USA na innych stypendiach.

Czas trwania stypendium:

Od 6 do 12 miesięcy.

Oferta:

 • status visiting researcher w wybranej uczelni;
 • mozliwosc indywidualnego prowadzenia pracy badawczej pod merytoryczną opieką wskazanego profesora uczelni amerykanskiej;
 • od $1600 do $2000 miesięcznie z przeznaczeniem na koszty utrzymania zależnie od miejsca pobytu;
 • $1500 na koszty biletu lotniczego powrotnego do USA;
 • $2500 na koszty zagospodarowania, podróży i pomoce naukowe oraz polisę ubezpieczeniową;
 • jeśli stypendyście towarzyszy najbliższa rodzina (współmałżonek, dzieci) przez minimum 80% czasu przyznanego stypendium, stypendysta otrzyma dodatkowo $1500 na koszt biletu powrotnego dla współmałżonka oraz miesięczny dodatek w wysokości:

o $250 – jedna osoba towarzysząca
o $350 – dwie lub więcej osób

 • Pozostałe koszty pobytu rodziny ponosi stypendysta.

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszenia online (instrukcje dostępne do pobrania poniżej)
 • trzy listy rekomendacyjne w języku angielskim, w tym jeden od promotora lub opiekuna naukowego (instrukcje dostępne w formularzu online)
 • formularz adresowy w języku polskim (wzór dostępny do pobrania poniżej)
 • fotokopia dyplomu magisterskiego
 • aktualne zaświadczenie o studiach w języku polskim
 • opcjonalnie kopia korespondencji lub zaproszenie z uczelni amerykańskiej

Jeden egzemplarz wydrukowanego zgłoszenia on-line wraz z pozostałymi dokumentami należy przesłać do Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w Warszawie do 29 czerwca 2013. Zgłoszenia niekompletne lub otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne w grudniu 2013. Wyniki konkursu będą przekazane kandydatom w styczniu 2014. Ilość stypendiów zależy od przyznanego budżetu.

Informacje pochodzą ze strony www.fulbright.edu.pl

Kontakt

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
ul. Gałczyńskiego 4
00-362 Warszawa


www.fulbright.edu.pl