Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci35
 • absolwenci35
 • doktoranci31
 • naukowcy26
 • inni12
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • historia4
 • inne5
 • języki obce3
 • ekonomia1
 • nauki ścisłe6
 • nauki przyrodnicze3
 • finanse/zarządzanie5
 • sztuka/muzyka2
 • fizyka2
 • chemia/biologia2
 • kierunki techniczne7
 • RÓŻNE25
 • biznes3
 • literatura1
 • marketing/reklama/PR/media2
 • archeologia1
 • informatyka3
 • nauki humanistyczne10
 • nauki polityczne/dziennikarstwo9
 • kulturoznawstwo1
 • edukacja2
 • medycyna4
 • prawo3
 • DOWOLNA20
 • nauki społeczne10
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • inżynieria8
 • stosunki międzynarodowe4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Europa3
 • Hiszpania1
 • Węgry2
 • Luksemburg1
 • cały świat8
 • Australia2
 • Irlandia1
 • Indie1
 • Stany Zjednoczone12
 • Kanada2
 • Ukraina1
 • Polska1
 • Francja2
 • Tajlandia1
 • Szwajcaria1
 • Austria2
 • Chiny1
 • Czechy1
 • Belgia1
 • Włochy2
 • Wielka Brytania1
 • Japonia3
 • Niemcy13
 • Słowacja1
 • Unia Europejska1
 • Nowa Zelandia2
 • Egipt1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa18
 • firma3
 • instytucja rządowa19
 • samorząd1
 • inny6
ARCHIWUM
Wróć do listy

ICCROM program stypendialny – Włochy

organizator:

ICCROM

Rodzaj:
RÓŻNE
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
Włochy
termin składania wniosków: 31.05.2012

ICCROM program stypendialny – Włochy

ICCROM (International Centre for the Study of Preservation and Restoration of Cultural Property) zachęca specjalistów z instytucji lub organizacji z państwach członkowskich, którzy podejmą się realizacji badań w jednej z dziedzin studiów zainteresowania ICCROM. Osoby które mają co najmniej tytuł magistra lub istotne doświadczenie pracy w ochronie dziedzictwa i które mają specjalizację w następujących dyscyplinach, zarówno jako nauczyciele lub jako praktycy, są zaproszone do zaaplikowania:

• Historia sztuki
• Muzealnictwo
• Archeologia
• Architektura
• Inżynieria
• Konserwacja/Rekonstrukcja
• Nauka o konserwacji
• Urbanistyka
• Konserwacja bibliotek i archiwów

Studia mogą trwać od jednego do pięciu miesięcy. ICCROM pomoże stypendystom w uzyskaniu niezbędnych dokumentów, aby tymczasowo zamieszkać we Włoszech i w znalezieniu zakwaterowania. Stypendysta jednak będzie odpowiedzialny za własne ubezpieczenie zdrowotne, które jest obowiązkowe.

Ze względu na obecne ograniczenia finansowe, od stycznia 2011 ICCROM nie będzie w stanie dłużej udzielać wsparcia finansowego na stypendia. Jednak ICCROM będzie nadal zapewniał stypendystą powierzchnię biurową ze stanowiskiem komputerowym, nieograniczony dostęp do Internetu i materiałów, ponadto stypendyści będą mieli pełny dostęp do dokumentacji, biblioteki i archiwów ICCROM. Pod koniec okresu stypendium będą proszeni o prezentację na temat swoich badań.   

Kandydaci powinni posiadać dobrą znajomość jednego z dwóch języków urzędowych ICCROM ( angielski i francuski).

Ważne: kandydaci powinni podejmować swoje własne niezależne badania. Nie mogą oni żądać aby były nadzorowane przez pracowników ICCROM.

Aplikacje stypendialne
Formularze zgłoszeniowe należy składać poprzez e – mail w języku angielskim (lub francuskim) i powinny zawierać następujące elementy:
• Projekt badawczy, ze streszczeniem i ograniczony do dwóch stron, przedstawiający cele i oczekiwane rezultaty;
• Wskazanie w jaki sposób wyniki badań będą wykorzystane (tj. publikacja lub inne środki rozpowszechniania)
• Proponowane terminy okresu badań w ICCROM;
• Informacja o innych wnioskowanych lub przyznanych dotacjach
• Potwierdzenie umowy od pracodawcy, jeśli dotyczy, do podjęcia prac badawczych w ICCROM
• Jeżeli jest płatny urlop naukowy, potwierdzenie od instytucji akademickiej
• Skrócone i aktualne curriculum vitae, w tym potwierdzenie obywatelstwa, edukacji, historii pracy, publikacji i innych prac badawczych, zarówno ukończonych jak i w toku
• Dowód ubezpieczenia zdrowotnego ( po akceptacji)

• Trzy listy referencyjne od osób, które mają bezpośrednią wiedzę na temat pracy kandydata

Terminem składania wniosków stypendialnych jest 31 maja 2012. Przyznane stypendia zostaną podjęte w 2013 roku, chyba że uzgodniono inaczej.

Komisja rekrutacyjna składająca się z Dyrektora Generalnego ICCROM i dyrektorów jednostek dokonają przeglądu każdego wniosku zgodnie z kryteriami ocen opracowanymi przez komisje. Zewnętrzni jurorzy mogą być również zapraszani do zbadania wniosków. Każdy kandydat zostanie powiadomiony na piśmie o wynikach obrad komisji, które pozostaną poufne.

Propozycje badawcze powinny być wysyłane przez e-mail adresowane do:
M. Anna Stewart
ICCROM – Internship and Fellows Programme
Via di San Michele, 13
00153 Rome, Italy
Email: fellowships (at) iccrom.org

Nie powinno być możliwe dostarczenie zeskanowanej wersji fotografii i podpisów, będzie również konieczne aby wysłać wersję papierową.

Tłumaczenie AK

Informacje pochodzą ze strony www.iccrom.org

Kontakt

ICCROM
Via di San Michele, 13
00153 Rome, Italy

fellowships@iccrom.org
www.iccrom.org