Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci33
 • absolwenci32
 • doktoranci30
 • naukowcy25
 • inni10
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • historia4
 • edukacja2
 • marketing/reklama/PR/media1
 • ekonomia1
 • nauki ścisłe6
 • nauki przyrodnicze3
 • języki obce3
 • inne4
 • sztuka/muzyka1
 • chemia/biologia2
 • kierunki techniczne7
 • RÓŻNE24
 • finanse/zarządzanie4
 • nauki polityczne/dziennikarstwo6
 • archeologia1
 • fizyka2
 • informatyka3
 • nauki humanistyczne9
 • kulturoznawstwo1
 • biznes3
 • stosunki międzynarodowe3
 • prawo3
 • medycyna4
 • DOWOLNA20
 • nauki społeczne9
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • inżynieria8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Hiszpania1
 • Słowacja1
 • Luksemburg1
 • cały świat7
 • Nowa Zelandia2
 • Australia2
 • Egipt1
 • Indie1
 • Europa3
 • Stany Zjednoczone10
 • Kanada2
 • Węgry2
 • Francja2
 • Tajlandia1
 • Irlandia1
 • Austria2
 • Ukraina1
 • Polska1
 • Belgia1
 • Szwajcaria1
 • Japonia3
 • Niemcy13
 • Czechy1
 • Unia Europejska1
 • Włochy2
 • Wielka Brytania1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa16
 • firma3
 • instytucja rządowa19
 • inny5
ARCHIWUM
Wróć do listy

Fulbright Graduate Student Award

organizator:

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Rodzaj:
DOWOLNA
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Stany Zjednoczone
termin składania wniosków: 30.08.2014

Fulbright Graduate Student Award

Stypendia dla absolwentów polskich szkół wyższych zainteresowanych studiami magisterskimi i doktoranckimi w uczelniach amerykańskich w roku akademickim 2015-16. Zgłoszenia przyjmowane są na dowolny kierunek, oprócz programów MBA i studiów medycznych.

Wymagania wobec kandydatów:

 • o stypendia mogą ubiegać się osoby, które są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielona karta);
 • wykazują się doskonałą znajomością języka angielskiego;
 • są absolwentami polskich uczelni wyższych i posiadają tytuł magistra nie wcześniej niż od 2013 roku lub uzyskają go do końca roku akademickiego 2014-2015;
 • uzyskały bardzo wysoką średnią ocen ze studiów;
 • nie studiują aktualnie bądź nie studiowały wcześniej w USA.

Ostatecznym warunkiem uzyskania stypendium będzie pozytywna odpowiedź z uczelni amerykańskiej. Wskazane przez kandydata uczelnie i programy studiów zostaną wzięte po uwagę pod warunkiem, że kwalifikacje kandydata oraz załączone dokumenty będą spełniać wymogi stawiane przez uczelnię. W przypadku pozytywnej decyzji uczelni, w której całkowity koszt pierwszego roku studiów przekroczy oferowane stypendium, kandydat będzie musiał przedstawić Komisji Fulbrighta dokumenty potwierdzające posiadanie pozostałej sumy.

Stypendium obejmuje:

 • stypendium w wysokości do $30 000, finansujące pierwszy rok studiów magisterskich lub doktoranckich, mogą być przyznane na okres 9 miesięcy;
 • dodatkowo: ubezpieczenie i koszty podróży;
 • wizę J-1, sponsorowaną przez Departament Stanu USA, podlegającą przepisowi 2-year-home-residency;
 • wizę J-2 dla towarzyszących członków rodziny.

Ilość oraz wysokość stypendiów będzie zależeć od przyznanego budżetu.

Czas trwania:
9 miesięcy (1 rok akademicki, najczęściej od września do czerwca)

Wymagane dokumenty:

 • wypełnione w języku angielskim zgłoszenie on-line,
 • wypełniony i podpisany formularz adresowy w języku polskim (dostępny na stronie programu),
 • fotokopia dyplomu magisterskiego w języku polskim lub języku angielskim lub aktualne zaświadczenie o studiach magisterskich wystawione przez uczelnię w języku polskim,
 • fotokopia karty przebiegu studiów/ suplementu do dyplomu w języku polskim lub angielskim,
 • kopia aktualnego wyniku testu TOEFL lub rejestracji na test,
 • trzy listy rekomendacyjne przygotowane w języku angielskim. Listy wypełnione on-line są automatycznie dołączone do zgłoszenia; ich treść nie jest dostępna dla kandydata. Instrukcje dotyczące przygotowania listu znajdują się w zgłoszeniu elektronicznym. Listy muszą być dostępne on-line do 30 sierpnia 2014.

Jak aplikować?

 • Załóż konto w systemie Embark: https://apply.embark.com/student/fulbright/international/20 Loginem jest adres e-mail podany przy rejestracji. Przechowuj swój login i hasło w bezpiecznym miejscu. Do systemu można logować się wielokrotnie, nie ma konieczności wypełnienia aplikacji za pierwszym podejściem w całości.
 • Wypełnij formularz aplikacyjny. Uważnie przeczytaj instrukcje oraz przestrzegaj wytycznych z systemu Embark.
 • Przygotuj wymagane dokumenty. Prosimy o ścisłe przestrzeganie wytycznych. Nie wysyłaj nam oryginałów dokumentów, chyba, że wyraźnie o to poprosimy. Wystarczą czytelne, czarno-białe kopie oraz wersje elektroniczne w formacie .pdf, w rozdzielczości 300DPI. Prosimy nie dołączać dokumentów innych niż wymienione.
 • Wydrukowane i podpisane zgłoszenie on-line wraz z pozostałymi dokumentami należy dostarczyć do biura Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w terminie podanym powyżej. Wnioski niekompletne lub dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

Informacja nadesłana przez Organizatora.

Kontakt

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
ul. K.I. Gałczyńskiego 4
00-362 Warszawa


fulbright.edu.pl