Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci7
 • absolwenci13
 • doktoranci14
 • naukowcy12
 • inni9
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • medycyna1
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe8
 • sztuka/muzyka5
 • literatura1
 • projektowanie/architektura1
 • różne17
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne10
 • prawo2
 • ekonomia/biznes2
 • nauki humanistyczne/społeczne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Niemcy5
 • Stany Zjednoczone7
 • Ukraina1
 • online2
 • Indie1
 • Kanada1
 • Europa5
 • Irlandia1
 • Singapur1
 • Węgry1
 • Francja1
 • Nowa Zelandia1
 • cały świat7
 • Włochy3
 • Turcja1
 • Australia1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa10
 • instytucja rządowa5
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Fulbright Graduate Student Award

organizator:

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
Stany Zjednoczone
termin składania wniosków: 19.05.2017

Fulbright Graduate Student Award

Fulbright Graduate Student Award to stypendium przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych planujących podjęcie studiów magisterskich, doktoranckich lub innych programów na poziomie graduate kończących się uzyskaniem dyplomu w uczelniach amerykańskich.

Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2018-2019 trwa do 19 maja 2017 roku.

Status Foreign Fulbright Student
Stypendium zapewnia status Foreign Fulbright Student w uczelni amerykańskiej, który uprawnia do uczęszczania na zajęcia w pełnym wymiarze godzin oraz korzystania z zasobów uczelni takich jak biblioteki czy laboratoria.

Stypendia oferowane są na okres 9 lub 10 miesięcy.

Wysokość stypendium oraz jednorazowych dodatków jest zatwierdzana co roku przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

Wysokość stypendium w roku akademickim 2018-19 w kategorii Graduate Student Award nie może przekroczyć limitu 47 000 USD. Stypendium jest przeznaczone w pierwszej kolejności na koszty utrzymania stypendysty szacowane wedle stawek uzgodnionych z Institute of International Education (w zależności od lokalizacji instytucji goszczącej).

Może ono również obejmować:

 • Częściowe lub całkowite pokrycie kosztów czesnego i/lub opłat uczelnianych (zależnie od dostępnych środków);
 • Pokrycie kosztów podróży stypendysty do/z USA;
 • Jednorazowy dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzką stypendysty i zagospodarowaniem w USA;
 • Jednorazowy dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z udziałem w konferencjach.

Stypendium dla osób kontynuujących naukę na drugim roku studiów może być przyznane w kwocie nie wyższej niż na pierwszym roku, pomniejszonej o koszt biletu lotniczego. Dofinansowanie drugiego roku może być przyznane pod warunkiem uzyskania wysokiej średniej z toku studiów.

Wiza
Na czas przyznanego stypendium stypendysta otrzymuje bezpłatną wizę J-1 dla siebie oraz wizę J-2 dla towarzyszących członków rodziny. Wizy są sponsorowane przez Departament Stanu USA i podlegają przepisowi 2-year home-country physical presence requirement.

Ubezpieczenie medyczne
W ramach stypendium student będzie objęty podstawowym ubezpieczeniem medycznym Accident and Sickness Program for Exchanges (ASPE) finansowanym przez Departament Stanu USA.

Przez cały okres stypendium stypendysta jest objęty opieką Komisji Fulbrighta, instytucji goszczącej oraz Institute of International Education, instytucji administrującej programem Fulbrighta w USA.

Za sukcesem Programu Fulbrighta stoją jego absolwenci – blisko 400 tysięcy naukowców, artystów, dziennikarzy i polityków z ponad 160 krajów. Stypendium umożliwia dołączenie do prestiżowego grona jego absolwentów oraz korzystanie z sieci kontaktów w ramach International Exchange Alumni network.

Wymogi i ograniczenia

O stypendium Graduate Student Award mogą ubiegać się osoby, które:
1. Są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielona karta);
2. Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie aplikacji jest krótszy niż 5 lat. 9-miesięczny (lub dłuższy) pobyt w USA w ciągu jednego roku kalendarzowego jest uznawany jako pobyt roczny. Dodatkowo, preferowani są kandydaci, którzy w ostatnim czasie nie przebywali w USA przez dłuższy czas, definiowany jako okres przekraczający rok akademicki (9 miesięcy) w ciągu ostatnich 5 lat;
3. Spełniają wymogi formalne wizy J-1;
4. Posiadają co najmniej stopień bachelor (licencjata/inżyniera, jeśli studia były ukończone w Polsce) w momencie składania aplikacji o stypendium lub uzyskają dyplom najpóźniej do czerwca w roku wyjazdu;
5. Uzyskały wysoką średnią z toku studiów i mogą wykazać się wyróżniającymi osiągnięciami oraz sprecyzowanymi zainteresowaniami naukowymi;
6. Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego;
7. Z programu wyłączone są studia medyczne wymagające bezpośredniego kontaktu z pacjentem, programy LLM oraz MBA.

Jak aplikować?

>Zapoznaj się z instrukcjami

 • Przestrzegaj wytycznych z systemu Embark.
 • Zapoznaj się z Regulaminem przyznawania stypendiów w ramach programów Fulbrighta, który znajdziesz poniżej w dokumentach do pobrania.
 • Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi wyboru uczelni, które znajdziesz poniżej w dokumentach do pobrania.
 • Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi trybów ubiegania się o przyjęcie na uczelnię amerykańską, które znajdziesz poniżej w dokumentach do pobrania.
 • W systemie Embark nie należy używać polskich znaków (również w imionach i nazwiskach).
 • Listy rekomendacyjne muszą być uzupełnione zanim aplikacja w systemie Embark zostanie wysłana. Instrukcje dla osób wystawiających rekomendacje dostępne są tutaj.
 • Załączniki najlepiej mieć przygotowane w formacie PDF.

>Załóż konto w systemie Embark

Aplikacja na stypendium odbywa się za pośrednictwem systemu Embark: https://apply.embark.com/student/fulbright/international/20/.
Loginem jest adres e-mail podany przy rejestracji. Przechowuj swój login i hasło w bezpiecznym miejscu. Do systemu można logować się wielokrotnie, nie ma konieczności wypełnienia aplikacji za pierwszym razem w całości.

> Dokumenty aplikacyjne

Aplikacja składa się z elektronicznego formularza zgłoszeniowego, do którego należy wgrać następujące dokumenty w języku angielskim:

 • Opis planów naukowych i badawczych (tzw. Study/Research Objectives);
 • List motywacyjny (tzw. Personal Statement);
 • Życiorys wraz z listą osiągnięć akademickich i pozaakademickich;
 • Dyplom ukończenia studiów na poziomie co najmniej bachelor (licencjackich/inżynierskich, jeśli studia były ukończone w Polsce) i/lub magisterskich, razem z suplementem i/lub wykazem ocen albo zaświadczenia o planowanym ukończeniu studiów do czerwca w roku wyjazdu (razem z wykazem ocen);
 • Aktualnych wyników testu TOEFL, IELTS, CAE, CPE lub innego egzaminu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2.
 • Trzech listów rekomendacyjnych, które osoby rekomendujące wystawiają elektronicznie za pośrednictwem systemu Embark.

oraz z formularza adresowego, zgody na przetwarzanie danych oraz listy kontrolnej (dostępne tutaj).

> Wyślij aplikację

Do 19 maja 2017 roku, do godziny 23:59 wyślij:

Wnioski niekompletne lub dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Kalendarz rekrutacji
19 maja – ostatni dzień składania wniosków
Czerwiec 2017 – rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami
Lipiec 2017 – informacja o nominacji do stypendium oraz akceptacja kandydatów przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Informacje pochodzą ze strony www.fulbright.edu.pl

LINKI DO SERWISÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH:
www.facebook.com/FulbrightPolska
twitter.com/FulbrightPoland
www.youtube.com/user/FulbrightPoland

Kontakt

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
ul. K.I. Gałczyńskiego 4
00-362 Warszawa
tel. 22 10 100 40

www.fulbright.edu.pl

Dokumenty

do pobrania