Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie1
 • studenci28
 • absolwenci31
 • doktoranci23
 • naukowcy19
 • inni13
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki humanistyczne/społeczne5
 • literatura1
 • medycyna5
 • języki obce2
 • ekonomia/biznes8
 • projektowanie/architektura5
 • różne30
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe10
 • prawo1
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne15
 • sztuka/muzyka1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Japonia3
 • Austria2
 • Kanada1
 • Europa3
 • Włochy4
 • Niemcy9
 • Hiszpania1
 • Francja3
 • Wielka Brytania2
 • Chiny2
 • Unia Europejska1
 • Węgry1
 • Belgia2
 • Stany Zjednoczone8
 • cały świat17
 • Australia1
 • Indie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa18
 • firma8
 • instytucja rządowa12
 • inny2
ARCHIWUM
Wróć do listy

2013-2014 Fulbright Self-placed Graduate Student Awards

organizator:

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
Stany Zjednoczone
termin składania wniosków: 06.05.2013

2013-2014 Fulbright Self-placed Graduate Student Awards

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłasza konkurs na stypendia dla absolwentów polskich szkół wyższych, którzy zostali przyjęci na I rok studiów magisterskich lub doktoranckich w uczelniach amerykańskich na rok akademicki 2013-14. Zgłoszenia przyjmowane są z dowolnych dziedzin, oprócz programów LLM, MBA i studiów medycznych.

Oferta

Stypendia w wysokości do $30,000 są przeznaczone na uzupełnienie kosztów pierwszego roku studiów magisterskich lub doktoranckich. Dodatkowo Komisja zapewnia ubezpieczenie, opłatę biletu lotniczego do USA oraz wizę J-1. Ilość stypendiów będzie zależeć od przyznanego budżetu.

Kto może aplikować?

O stypendia mogą ubiegać się osoby, które spełniają wszystkie wymienione poniżej warunki:

 • zostały przyjęte na studia magisterskie lub doktoranckie w uczelniach amerykańskich na rok akademicki 2013-14 i nie otrzymały oferty pełnego finansowania I roku studiów
 • są polskimi obywatelami, mieszkającymi na stałe w Polsce
 • nie studiowały wcześniej i nie studiują aktualnie w USA
 • są absolwentami polskich uczelni wyższych i uzyskały tytuł magistra lub uzyskają go do 1 sierpnia 2013
 • nie posiadają karty stałego pobytu w USA (zielona karta) lub podwójnego, polskiego i amerykańskiego obywatelstwa
 • udokumentują posiadanie środków finansowych na pokrycie pozostałych kosztów studiów.

Zasady konkursu:

Wybrani kandydaci będą zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne w maju 2013. Decyzje o przyznanych stypendiach będą podjęte na początku czerwca 2013. W przypadku osób, które ukończą studia w roku akademickim 2012-13, konieczne będzie przedstawienie dyplomu magisterskiego przed 1 sierpnia 2013. Informacje dla wszystkich kandydatów, dotyczące terminów rozmów kwalifikacyjnych i wyników kwalifikacji będą przekazywane pisemnie.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony formularz on-line: https://apply.embark.com/student/fulbright/international/20
 • kopia dyplomu magisterskiego lub aktualne zaświadczenia z uczelni o studiach
 • kopia dokumentu z uczelni amerykańskiej informującego o przyjęciu na studia
 • formularz adresowy (wzór do pobrania poniżej)

Jeden egzemplarz wydrukowanego formularza on-line wraz pozostałymi dokumentami należy przesłać do Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w Warszawie do 6 maja 2013. Zgłoszenia niekompletne lub otrzymane po 6 maja 2013 nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego.

Informacje pochodzą ze strony www.fulbright.edu.pl

Kontakt

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
ul. Gałczyńskiego 4
00-362 Warszawa


www.fulbright.edu.pl