Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci32
 • absolwenci29
 • doktoranci28
 • naukowcy24
 • inni8
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • finanse/zarządzanie4
 • inne4
 • języki obce2
 • prawo3
 • informatyka3
 • edukacja1
 • medycyna3
 • nauki przyrodnicze3
 • kulturoznawstwo1
 • biznes3
 • nauki polityczne/dziennikarstwo6
 • ekonomia1
 • DOWOLNA19
 • nauki humanistyczne9
 • chemia/biologia2
 • kierunki techniczne7
 • historia4
 • stosunki międzynarodowe3
 • sztuka/muzyka1
 • nauki społeczne9
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • RÓŻNE23
 • marketing/reklama/PR/media1
 • archeologia1
 • fizyka2
 • nauki ścisłe6
 • inżynieria8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Węgry2
 • Luksemburg1
 • Włochy2
 • Polska1
 • Francja2
 • Tajlandia1
 • Nowa Zelandia2
 • Wielka Brytania1
 • Europa3
 • Stany Zjednoczone10
 • Czechy1
 • Belgia1
 • cały świat6
 • Australia1
 • Irlandia1
 • Egipt1
 • Japonia3
 • Kanada2
 • Hiszpania1
 • Słowacja1
 • Unia Europejska1
 • Szwajcaria1
 • Austria2
 • Indie1
 • Niemcy13
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa15
 • firma3
 • instytucja rządowa19
 • inny4
ARCHIWUM
Wróć do listy

2012-13 Fulbright Self-Placed Graduate Student Award

organizator:

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Rodzaj:
DOWOLNA
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
Stany Zjednoczone
termin składania wniosków: 30.04.2012

2012-13 Fulbright Self-Placed Graduate Student Award

2012-13 Fulbright Self-Placed Graduate Student Award

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłasza konkurs na stypendia dla absolwentów polskich szkół wyższych, którzy zostali przyjęci na I rok studiów magisterskich lub doktoranckich w uczelniach amerykańskich na rok akademicki 2012-13. Zgłoszenia przyjmowane są z dowolnych dziedzin, oprócz programów LLM, MBA i studiów medycznych. Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 kwietnia 2012

Stypendia dla absolwentów polskich szkół wyższych, którzy zostali przyjęci na I rok studiów magisterskich lub doktoranckich w uczelniach amerykańskich na rok akademicki 2012-13 z dowolnych dziedzin, oprócz programów LLM, MBA i studiów medycznych.
Stypendia są przeznaczone dla osób z polskim obywatelstwem, mieszkających na stałe w Polsce, które spełniają wszystkie wymienione poniżej warunki:

• zostały przyjęte na studia magisterskie lub doktoranckie w uczelniach amerykańskich na rok akademicki 2012-13;
• nie studiowały wcześniej i nie studiują aktualnie w USA;
• są absolwentami polskich uczelni wyższych i uzyskały tytuł magistra lub uzyskają go do 1 sierpnia 2012;
• są polskimi obywatelami, nie posiadają karty stałego pobytu w USA (zielona karta) lub podwójnego, polskiego i amerykańskiego obywatelstwa;
• udokumentują posiadanie środków finansowych na pokrycie części kosztów studiów.

Zasady konkursu:

Wybrani kandydaci będą zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne w terminie między 9 a 23 maja 2012. Decyzje o przyznanych stypendiach będą podjęte na początku czerwca 2012. W przypadku osób, które ukończą studia w roku akademickim 2011-12, konieczne będzie przedstawienie dyplomu magisterskiego przed 1 sierpnia 2012.

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz on-line: https://apply.embark.com/student/fulbright/international/ zawierający następujące dokumenty:
– kopia dyplomu lub aktualnego zaświadczenia z uczelni o studiach;
– kopia dokumentu z uczelni amerykańskiej informującego o przyjęciu na studia;
– formularz adresowy (wypełniony po polsku, dostępny na stronie Komisji Fulbrighta).

Jeden egzemplarz pełnej dokumentacji umieszczonej on-line należy wydrukować i przesłać do Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w Warszawie do 30 kwietnia 2012.

Zgłoszenia niekompletne lub otrzymane po 30 kwietnia 2012 nie będą rozpatrywane.

Informacje pochodzą ze strony www.fulbright.edu.pl

Kontakt

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
ul. Nowy Świat 4
00-497 Warszawa


www.fulbright.edu.pl