Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci7
 • absolwenci13
 • doktoranci14
 • naukowcy12
 • inni9
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne10
 • prawo2
 • ekonomia/biznes2
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • medycyna1
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe8
 • projektowanie/architektura1
 • różne17
 • sztuka/muzyka5
 • literatura1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Francja1
 • Nowa Zelandia1
 • cały świat7
 • Węgry1
 • Turcja1
 • Australia1
 • Włochy3
 • online2
 • Indie1
 • Niemcy5
 • Stany Zjednoczone7
 • Ukraina1
 • Singapur1
 • Kanada1
 • Europa5
 • Irlandia1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa10
 • instytucja rządowa5
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

2012-13 Fulbright Self-Placed Graduate Student Award

organizator:

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
Stany Zjednoczone
termin składania wniosków: 30.04.2012

2012-13 Fulbright Self-Placed Graduate Student Award

2012-13 Fulbright Self-Placed Graduate Student Award

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłasza konkurs na stypendia dla absolwentów polskich szkół wyższych, którzy zostali przyjęci na I rok studiów magisterskich lub doktoranckich w uczelniach amerykańskich na rok akademicki 2012-13. Zgłoszenia przyjmowane są z dowolnych dziedzin, oprócz programów LLM, MBA i studiów medycznych. Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 kwietnia 2012

Stypendia dla absolwentów polskich szkół wyższych, którzy zostali przyjęci na I rok studiów magisterskich lub doktoranckich w uczelniach amerykańskich na rok akademicki 2012-13 z dowolnych dziedzin, oprócz programów LLM, MBA i studiów medycznych.
Stypendia są przeznaczone dla osób z polskim obywatelstwem, mieszkających na stałe w Polsce, które spełniają wszystkie wymienione poniżej warunki:

• zostały przyjęte na studia magisterskie lub doktoranckie w uczelniach amerykańskich na rok akademicki 2012-13;
• nie studiowały wcześniej i nie studiują aktualnie w USA;
• są absolwentami polskich uczelni wyższych i uzyskały tytuł magistra lub uzyskają go do 1 sierpnia 2012;
• są polskimi obywatelami, nie posiadają karty stałego pobytu w USA (zielona karta) lub podwójnego, polskiego i amerykańskiego obywatelstwa;
• udokumentują posiadanie środków finansowych na pokrycie części kosztów studiów.

Zasady konkursu:

Wybrani kandydaci będą zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne w terminie między 9 a 23 maja 2012. Decyzje o przyznanych stypendiach będą podjęte na początku czerwca 2012. W przypadku osób, które ukończą studia w roku akademickim 2011-12, konieczne będzie przedstawienie dyplomu magisterskiego przed 1 sierpnia 2012.

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz on-line: https://apply.embark.com/student/fulbright/international/ zawierający następujące dokumenty:
– kopia dyplomu lub aktualnego zaświadczenia z uczelni o studiach;
– kopia dokumentu z uczelni amerykańskiej informującego o przyjęciu na studia;
– formularz adresowy (wypełniony po polsku, dostępny na stronie Komisji Fulbrighta).

Jeden egzemplarz pełnej dokumentacji umieszczonej on-line należy wydrukować i przesłać do Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w Warszawie do 30 kwietnia 2012.

Zgłoszenia niekompletne lub otrzymane po 30 kwietnia 2012 nie będą rozpatrywane.

Informacje pochodzą ze strony www.fulbright.edu.pl

Kontakt

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
ul. Nowy Świat 4
00-497 Warszawa


www.fulbright.edu.pl