Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie59
 • studenci61
 • absolwenci20
 • doktoranci4
 • naukowcy2
 • inni58
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne21
 • socjalne5
 • inne4
 • sportowe46
 • naukowe17
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • międzynarodowe4
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubelskie7
 • lubuskie2
 • małopolskie6
 • mazowieckie5
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie6
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • firma2
 • instytucja rządowa2
 • samorząd63
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Thesaurus Poloniae – trzymiesięczny program stypendialny

organizator:

Międzynarodowe Centrum Kultury

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.06.2010

Thesaurus Poloniae – trzymiesięczny program stypendialny

Program adresowany jest do osób zamieszkałych poza Polską, prowadzących badania poświęcone kulturze, historii, wielokulturowemu dziedzictwu Rzeczypospolitej dawnej i współczesnej oraz szeroko rozumianej Europie Środkowej. Do udziału w programie zapraszani są wiodący przedstawiciele światowej humanistyki oraz młodzi badacze z całego świata – osoby zajmujące się zarówno praktycznym wymiarem zarządzania i ochrony dziedzictwa kulturowego, jak i teoretycznymi badaniami z zakresu dziedzictwa, historii, socjologii, etnografii oraz antropologii.

Thesaurus Poloniae realizowany jest w dwóch kategoriach. Pierwsza to Program Senior adresowany do profesorów i starszych wykładowców akademickich. Druga – Program Junior adresowany do doktorów i doktorantów. Międzynarodowe Centrum Kultury oferuje stypendystom możliwość korzystania z zaplecza naukowego, archiwów, bibliotek oraz programów edukacyjnych i badawczych prowadzonych przez krakowskie placówki naukowe oraz kulturalne. Zapewnia samodzielne mieszkanie w centrum miasta oraz miejsce do pracy naukowej w swojej siedzibie przy Rynku Głównym w Krakowie. Zakwalifikowany uczestnik programu otrzymuje comiesięczne stypendium (3500 zł, czyli ok. 850 euro, dla uczestników programu Senior oraz 2500 zł, czyli ok. 600 euro, dla uczestników programu Junior) oraz jednorazowy, wypłacany wraz pierwszą ratą stypendium grant na zakup książek i pomocy naukowych (1500 zł, czyli ok. 400 euro).

Co roku organizowane są dwie tury naboru, w wyniku którego wyłonionych zostaje trzech stypendystów dla każdej tury.

1. tura

 • Nabór: 15 stycznia – 28 lutego
 • Powiadomienie o wynikach: do końca marca
 • Czas trwania stypendium: 1 maja – 31 lipca

2. tura

 • Nabór: 15 maja – 30 czerwca
 • Powiadomienie o wynikach: do końca sierpnia
 • Czas trwania stypendium: 1 września – 30 listopada

Osoby zainteresowane ubieganiem się o stypendium Thesaurus Poloniae proszone są o przysłanie na adres MCK wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z wyszczególnionymi w nim załącznikami. O ważności podania decyduje data stempla pocztowego. W sprawie uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt na adres mailowy thesaurus@mck(dot)krakow(dot)pl

Aplikacje należy nadsyłać na adres:
Program stypendialny Thesaurus Poloniae
Międzynarodowe Centrum Kultury
Rynek Główny 25
31-008 Kraków
Polska

Informacje pochodzą ze strony www.mkidn.gov.pl

Kontakt

Międzynarodowe Centrum Kultury
Rynek Główny 25
31-008 Kraków