Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie50
 • studenci70
 • absolwenci16
 • doktoranci9
 • naukowcy5
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe80
 • artystyczne39
 • inne6
 • sportowe29
 • socjalne13
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie30
 • dolnośląskie11
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie3
 • lubelskie2
 • lubuskie3
 • małopolskie5
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie9
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie6
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa2
 • firma7
 • instytucja rządowa10
 • samorząd60
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Wójta Gminy Miedźna

organizator:

Urząd Gminy Miedźna

Rodzaj:
sportowe, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 31.08.2021

Stypendium Wójta Gminy Miedźna

Do 31 sierpnia 2021 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy Miedźna dla uzdolnionych uczniów i studentów.

Stypendium Wójta może otrzymać uczeń lub student, który mieszka w Gminie Miedźna i nie ukończył 25 roku życia.

Warunkiem otrzymania stypendium są wysokie osiągnięcia edukacyjne lub sportowe uzyskane w roku szkolnym 2020/2021. O stypendia mogą ubiegać się finaliści i laureaci konkursów, olimpiad lub zawodów na szczeblu co najmniej ogólnopolskim lub studenci, którzy wykazali się wybitnymi osiągnięciami w pracy badawczo-naukowej, posiadają osiągnięcia artystyczne lub sportowe.

Wnioski mogą składać zainteresowani uczniowie i studenci, rodzice lub opiekunowie prawni, a także dyrektorzy i rady pedagogiczne. Do wniosku należy dołączyć poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzające odpowiednie osiągnięcia kandydata oraz zaświadczenia wydane przez upoważnione placówki potwierdzające osiągnięcia.

Wnioski składa się w kancelarii Urzędu Gminy Miedźna ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna.

Wniosek oraz Regulamin przyznawania stypendiów Wójta Gminy Miedźna dla uzdolnionych uczniów i studentów dostępne są również do pobrania na stronie internetowej Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli w zakładce „Stypendia Wójta”.

Informacje pochodzą ze strony: www.miedzna.pl

Inne oferty stypendialne skierowane do uczniów i studentów znajdziesz w naszej bazie.

 

Kontakt

Urząd Gminy Miedźna
ul. Wiejska 131
43-227 Miedźna
tel. 32 211 61 60
urzad@miedzna.pl
www.miedzna.pl