Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie26
 • studenci44
 • absolwenci25
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne7
 • sportowe11
 • socjalne5
 • artystyczne24
 • naukowe37
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa9
 • samorząd28
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Towarzystwa Chirurgów Polskich

organizator:

Zarząd Główny Towarzystwa Chirurgów Polskich

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.12.2009

Stypendium Towarzystwa Chirurgów Polskich

Celem stypendiów jest umożliwienie zdolnym chirurgom w trakcie specjalizacji odbycia stażu we wskazanym przez kierownika specjalizacji polskim lub zagranicznym ośrodku chirurgicznym po uzyskaniu potwierdzenia kierownika danego ośrodka o gotowości przyjęcia kandydata na staż. Stypendium można wykorzystać również w inny sposób: wziąć udziałw zjazdach celem przedstawienia własnych doniesień oraz odbycie kursów dokształcających w kraju lub za granicą.

Termin składania wniosków upływa 1 czerwca oraz 1 grudnia.

Zatwierdzona lista laureatów zostanie podana do wiadomości odpowiednio do 15 czerwca i 15 grudnia.
Kryteria oceny
– curriculum vitae kandydata potwierdzone przez kierownika naukowego i/lub kierownika specjalizacji.
– rekomendacja kierownika naukowego i/lub specjalizacji kandydata zawierające informacje: opinia o kandydacie, wskazanie placówki (w kraju lub za granicą), w której kandydat ma odbywać staż, uzasadnienie wyboru placówki oraz spodziewane korzyści z odbycia stażu sponsorowanego przez TChP lub wskazanie kursu dokształcającego lub zjazdu, w którym kandydat zamierza uczestniczyć, uzasadnienie wyboru kursu oraz spodziewane korzyści z jego odbycia-lista publikacji oraz ogłoszeń zjazdowych kandydata potwierdzona przez ordynatora lub kierownika Kliniki.
– lista publikacji oraz ogłoszeń zjazdowych kandydata potwierdzona przez ordynatora lub kierownika Kliniki.

Ze stypendiów mogą korzystać młodzi chirurdzy do 35 roku życia.

 

Informacje pochodzą ze strony www.tchp.pl

Kontakt

Zarząd Główny Towarzystwa Chirurgów Polskich
ul. Nowiniarska 1 lok.28
00-235 Warszawa
(022) 831 75 24

www.tchp.pl