Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci29
 • absolwenci9
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe14
 • inne4
 • socjalne4
 • sportowe16
 • artystyczne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie2
 • opolskie2
 • podkarpackie2
 • podlaskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia6
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa4
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Prezesa Rady Ministrów 2010/2011 – woj. wielkopolskie

organizator:

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 10.07.2010

Stypendium Prezesa Rady Ministrów 2010/2011 – woj. wielkopolskie

Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2010/2011

Kuratorium Oświaty w Poznaniu uprzejmie informuje, że w procedurze typowania kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2010/2011 na podstawie wybitnych osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2009/2010 obowiązują następujące terminy i zasady:
1). kandydata do stypendium przedstawia samorząd uczniowski, a jeśli samorząd nie został utworzony – to komisja, w skład której wchodzi od 3 do 5 uczniów wybranych przez ogół uczniów danej szkoły,
2). wnioski o przyznanie stypendium, wraz z uzasadnieniem, przedkłada się radzie szkoły (w przypadku jej braku – radzie pedagogicznej) w terminie do 24 czerwca br., która zatwierdza jednego kandydata,
3). dyrektor szkoły przekazuje Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty zatwierdzony wniosek o przyznanie stypendium w terminie do 10 lipca br.,
4). kandydata do stypendium typuje każda szkoła dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości (w zespole szkół po jednym kandydacie ze szkoły danego typu),
5). kandydat w roku szkolnym 2010/2011 musi być uczniem danej szkoły,
6). kandydat w roku szkolnym 2009/2010 otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Informacje pochodzą ze strony www.ko.poznan.pl

Kontakt

Kuratorium Oświaty w Poznaniu
ul. Kościuszki 93
61-716 Poznań