Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci41
 • absolwenci24
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe35
 • inne6
 • sportowe9
 • artystyczne24
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie1
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa9
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium naukowo – socjalne Wójta Gminy Bochnia

organizator:

Urząd Gminy w Bochni

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2013

Stypendium naukowo – socjalne Wójta Gminy Bochnia

Do 25 października 2013 r. można składać wnioski o stypendium Wójta Gminy Bochnia.

O stypendia mogą ubiegać się osoby, które:
– są mieszkańcami Gminy Bochnia (pobyt stały),
– nie przekroczyły 25 roku życia,
– są studentami studiów dziennych,
– posiadają dochód na osobę w rodzinie nie wyższy niż 450 zł (netto),
– uzyskały średnią ocen z egzaminów w poprzednim semestrze powyżej 4,25.


Wniosek o stypendium powinien zawierać następujące dokumenty:

– podanie,
– zaświadczenie o dochodach członków rodziny; z pracy zawodowej,
– odcinek emerytury, renty inwalidzkiej,
– nakaz płatniczy, bądź zaświadczenie o stanie posiadania gospodarstwa rolnego na 2013r.,
– ksero indeksu (oceny z egzaminów) wraz z oryginałem do wglądu,
– zaświadczenie o pobieraniu nauki w szkołach średnich, na studiach przez rodzeństwo wnioskodawcy,
– zaświadczenie z Urzędu Pracy o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych.

Wnioski wraz z w/w załącznikami należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia, pok. nr 18.


Informacje ze strony: www.kbc24.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Bochni
Kazimierza Wielkiego 26
32-700 Bochnia
tel. 14 612 33 61, 14 612 33 33
ug@bochnia-gmina.pl
www.bochnia-gmina.pl