Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe14
 • socjalne11
 • artystyczne24
 • naukowe62
 • inne14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium naukowo – socjalne Wójta Gminy Bochnia

organizator:

Urząd Gminy w Bochni

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2013

Stypendium naukowo – socjalne Wójta Gminy Bochnia

Do 25 października 2013 r. można składać wnioski o stypendium Wójta Gminy Bochnia.

O stypendia mogą ubiegać się osoby, które:
– są mieszkańcami Gminy Bochnia (pobyt stały),
– nie przekroczyły 25 roku życia,
– są studentami studiów dziennych,
– posiadają dochód na osobę w rodzinie nie wyższy niż 450 zł (netto),
– uzyskały średnią ocen z egzaminów w poprzednim semestrze powyżej 4,25.


Wniosek o stypendium powinien zawierać następujące dokumenty:

– podanie,
– zaświadczenie o dochodach członków rodziny; z pracy zawodowej,
– odcinek emerytury, renty inwalidzkiej,
– nakaz płatniczy, bądź zaświadczenie o stanie posiadania gospodarstwa rolnego na 2013r.,
– ksero indeksu (oceny z egzaminów) wraz z oryginałem do wglądu,
– zaświadczenie o pobieraniu nauki w szkołach średnich, na studiach przez rodzeństwo wnioskodawcy,
– zaświadczenie z Urzędu Pracy o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych.

Wnioski wraz z w/w załącznikami należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia, pok. nr 18.


Informacje ze strony: www.kbc24.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Bochni
Kazimierza Wielkiego 26
32-700 Bochnia
tel. 14 612 33 61, 14 612 33 33
ug@bochnia-gmina.pl
www.bochnia-gmina.pl