Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci39
 • absolwenci27
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni26
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • sportowe15
 • naukowe18
 • artystyczne26
 • muzyczne16
 • socjalne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie11
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • podkarpackie2
 • podlaskie5
 • pomorskie3
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie6
 • wielkopolskie5
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa2
 • firma3
 • instytucja rządowa3
 • samorząd36
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium naukowo – socjalne Wójta Gminy Bochnia

organizator:

Urząd Gminy w Bochni

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2013

Stypendium naukowo – socjalne Wójta Gminy Bochnia

Do 25 października 2013 r. można składać wnioski o stypendium Wójta Gminy Bochnia.

O stypendia mogą ubiegać się osoby, które:
– są mieszkańcami Gminy Bochnia (pobyt stały),
– nie przekroczyły 25 roku życia,
– są studentami studiów dziennych,
– posiadają dochód na osobę w rodzinie nie wyższy niż 450 zł (netto),
– uzyskały średnią ocen z egzaminów w poprzednim semestrze powyżej 4,25.


Wniosek o stypendium powinien zawierać następujące dokumenty:

– podanie,
– zaświadczenie o dochodach członków rodziny; z pracy zawodowej,
– odcinek emerytury, renty inwalidzkiej,
– nakaz płatniczy, bądź zaświadczenie o stanie posiadania gospodarstwa rolnego na 2013r.,
– ksero indeksu (oceny z egzaminów) wraz z oryginałem do wglądu,
– zaświadczenie o pobieraniu nauki w szkołach średnich, na studiach przez rodzeństwo wnioskodawcy,
– zaświadczenie z Urzędu Pracy o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych.

Wnioski wraz z w/w załącznikami należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia, pok. nr 18.


Informacje ze strony: www.kbc24.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Bochni
Kazimierza Wielkiego 26
32-700 Bochnia
tel. 14 612 33 61, 14 612 33 33
ug@bochnia-gmina.pl
www.bochnia-gmina.pl