Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie76
 • studenci54
 • absolwenci18
 • doktoranci10
 • naukowcy4
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne8
 • sportowe32
 • socjalne19
 • artystyczne43
 • naukowe92
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe1
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie7
 • łódzkie4
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie3
 • pomorskie7
 • śląskie12
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie5
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia30
 • szkoła wyższa1
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd70
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium naukowo – socjalne Wójta Gminy Bochnia

organizator:

Urząd Gminy w Bochni

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2013

Stypendium naukowo – socjalne Wójta Gminy Bochnia

Do 25 października 2013 r. można składać wnioski o stypendium Wójta Gminy Bochnia.

O stypendia mogą ubiegać się osoby, które:
– są mieszkańcami Gminy Bochnia (pobyt stały),
– nie przekroczyły 25 roku życia,
– są studentami studiów dziennych,
– posiadają dochód na osobę w rodzinie nie wyższy niż 450 zł (netto),
– uzyskały średnią ocen z egzaminów w poprzednim semestrze powyżej 4,25.


Wniosek o stypendium powinien zawierać następujące dokumenty:

– podanie,
– zaświadczenie o dochodach członków rodziny; z pracy zawodowej,
– odcinek emerytury, renty inwalidzkiej,
– nakaz płatniczy, bądź zaświadczenie o stanie posiadania gospodarstwa rolnego na 2013r.,
– ksero indeksu (oceny z egzaminów) wraz z oryginałem do wglądu,
– zaświadczenie o pobieraniu nauki w szkołach średnich, na studiach przez rodzeństwo wnioskodawcy,
– zaświadczenie z Urzędu Pracy o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych.

Wnioski wraz z w/w załącznikami należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia, pok. nr 18.


Informacje ze strony: www.kbc24.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Bochni
Kazimierza Wielkiego 26
32-700 Bochnia
tel. 14 612 33 61, 14 612 33 33
ug@bochnia-gmina.pl
www.bochnia-gmina.pl