Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci67
 • absolwenci20
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne15
 • artystyczne30
 • sportowe25
 • socjalne10
 • naukowe85
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie36
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie13
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd67
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska 2022 – I edycja

organizator:

Urząd Miejski w Gdańsku

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 10.01.2022

Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska 2022 – I edycja

Rozpoczął się nabór do pierwszej edycji Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska 2022 dla osób fizycznych. Na wsparcie miasta mogą liczyć twórcy w takich dziedzinach jak literatura, muzyka, sztuki wizualne, taniec i teatr. Łączna pula środków na ten cel wynosi 800 tys. zł. Stypendia są maksymalnie półroczne i wypłacane miesięcznie, ich wysokość to 3010 zł brutto. Wnioski w systemie Witkac należy składać do 10 stycznia 2022 roku.
Przed twórcami kolejna szansa na zdobycie finansowania na swoją działalność, należy jednak pamiętać, że program kierowany jest do twórczyń i twórców jako wsparcie w procesie powstania dzieła, a nie na wykonanie konkretnego dzieła (takiego jak np. wydanie książki, płyty, na działania związane z postprodukcją czy pracę osób trzecich).

O wsparcie mogą ubiegać się gdańszczanie, wg regulaminu: są to osoby zajmujące się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury, mieszkające i płacące podatki w Gdańsku.

Od ubiegłego roku regulamin programu stypendialnego zmienił się i nabór wniosków odbywa się dwa razy w roku. Maksymalnie półroczne stypendium wypłacane jest w miesięcznych transzach. Jego wysokość w 2022 roku to 3010 zł brutto – kwota jest równa minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, które określa Rozporządzenie Rady Ministrów.

Zmiana dotyczy również sposobu składania wniosków – teraz obowiązuje forma internetowa, poprzez system Witkac.

Warto też pamiętać, że po zakończeniu pobierania stypendium, do obowiązków stypendysty należy złożenie sprawozdania dokumentującego realizację projektu. Taki dokument trzeba złożyć, również za pośrednictwem systemu Witkac.

Wnioski za pomocą portalu Witkac.pl można składać do 10 stycznia, do godz. 23.59, ale warto nie odkładać działania na ostatnią chwilę. Jeśli będziemy mieć jakiekolwiek problemy przy wypełnianiu wniosków czy dołączaniu dokumentów – w godzinach pracy urzędu można skorzystać z pomocy urzędniczki. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają pracowniczki Biura Prezydenta ds. Kultury:

Marta Kąkel tel. 58 323 65 56, marta.kakel@gdansk.gda.pl
Elżbieta Czekaj tel. 58 323 61 23, e-mail: elzbieta.czekaj@gdansk.gda.pl

W składanym wniosku powinien się znaleźć opis twórczych dokonań i rozwoju autora projektu. Ważne, aby dokładnie określić dziedziny i techniki, w jakich realizowane będzie przedsięwzięcie. Najwyżej oceniane będą projekty gwarantujące wysoki poziom artystyczny i wykraczające ponad dotychczasowe działania wnioskodawców.

Do wniosku należy niezbędnie dołączyć portfolio – rozumiane jako źródło najistotniejszych danych o dorobku twórczym, w tym najważniejszych osiągnięć, na podstawie których komisja będzie mogła określić przebieg dotychczasowej kariery artystycznej i ocenić umiejętności czy stopień przygotowań potrzebny do realizacji projektu. Mogą się na niego składać fragmenty utworów, katalogi wystaw, fotografie, utwory muzyczne, publikacje, rekomendacje, recenzje, szkice planowanych dzieł itd.

Po złożeniu aplikacji system Witkac wygeneruje potwierdzenie. Należy złożyć je niezwłocznie, jednak najpóźniej w terminie do 5 dni roboczych od dnia zakończenia danego naboru.

Dokumenty można złożyć:

 • używając podpisu zaufanego poprzez system ePUAP,
  dostarczając jego własnoręcznie podpisaną papierową wersję (bez załączonego wniosku, ani innych załączników) do siedziby organizatora konkursu:
  – ZOM nr 1, ul. Partyzantów 74, ZOM nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12, ZOM nr 4, ul. Wilanowska 2,
 • przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Prezydenta ds. Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, z dopiskiem Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska.
  W przypadku przesłania Potwierdzenia złożenia wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego, o terminie złożenia Potwierdzenia decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Kto nie zdąży ze złożeniem dokumentów w tej edycji konkursu, ma jeszcze szansę ubiegać się o stypendium w połowie roku. Druga transza dokumentów będzie rozpatrywana do 10 czerwca.

Pieniądze są wypłacane z budżetu Miasta Gdańska. Warto też pamiętać, że stypendium przyznaje się na realizację projektów, na które nie zostało przyznane dofinansowanie z innych źródeł publicznych.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: gdansk.pl

A po więcej ofert stypendiów dla artystów zapraszamy do naszej wyszukiwarki!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. 58 524 45 00
marta.kakel@gdansk.gda.pl
www.gdansk.pl