Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci13
 • doktoranci9
 • naukowcy7
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe50
 • sportowe13
 • artystyczne24
 • socjalne11
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie31
 • dolnośląskie6
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie2
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd23
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Gminy Solec-Zdrój 2022

organizator:

Urząd Gminy w Solcu–Zdroju

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
świętokrzyskie
termin składania wniosków: 31.05.2022

Stypendium Gminy Solec-Zdrój 2022

Urząd Gminy w Solcu – Zdroju informuje, że wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla studentów przyjmowane są od 1 do 31 maja każdego roku.

Stypendium przysługuje studentom I, II i III roku studiów dziennych publicznych szkół wyższych, którzy nie ukończyli 25 lat i uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5 na świadectwie ukończenia szkoły średniej lub w semestrze akademickim poprzedzającym złożenie wniosku uzyskali średni wynik z zaliczeń i egzaminów co najmniej 4,5.

Dokumenty, które należy dostarczyć:

 • wypełniony wniosek o przyznanie stypendium
 • dokumenty poświadczające wysokość dochodu w rodzinie
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły, karty egzaminacyjnej studenta lub indeksu
 • opis aktywności stypendysty w życiu lokalnej społeczności
 • deklarację podjęcia konkretnych działań na rzecz gminy Solec – Zdrój

Stypendium przyznaje się na czas określony (czas trwania roku akademickiego – od 1 października do 30 czerwca).

Stypendium wypłacane jest na konto bankowe (każdy student zobowiązany jest dostarczyć numer konta).

Wypłata stypendium następuje po dostarczeniu w miesiącu październiku zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu na I lub kolejny rok studiów.

Informacje pochodzą ze strony: solec-zdroj.pl

Więcej stypendiów dla studentów znajdziecie w naszej bazie.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Gminy w Solcu–Zdroju
ul. 1 Maja 10
28-131 Solec-Zdrój
tel. 41 377 60 39
ug@solec-zdroj.pl
solec-zdroj.pl