Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie21
 • studenci37
 • absolwenci12
 • doktoranci8
 • naukowcy7
 • inni10
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe12
 • naukowe47
 • artystyczne22
 • inne3
 • socjalne11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie29
 • dolnośląskie6
 • łódzkie1
 • lubelskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • opolskie2
 • podkarpackie2
 • pomorskie1
 • śląskie2
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa7
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd20
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Gminy Solec-Zdrój 2022

organizator:

Urząd Gminy w Solcu–Zdroju

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
świętokrzyskie
termin składania wniosków: 31.05.2022

Stypendium Gminy Solec-Zdrój 2022

Urząd Gminy w Solcu – Zdroju informuje, że wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla studentów przyjmowane są od 1 do 31 maja każdego roku.

Stypendium przysługuje studentom I, II i III roku studiów dziennych publicznych szkół wyższych, którzy nie ukończyli 25 lat i uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5 na świadectwie ukończenia szkoły średniej lub w semestrze akademickim poprzedzającym złożenie wniosku uzyskali średni wynik z zaliczeń i egzaminów co najmniej 4,5.

Dokumenty, które należy dostarczyć:

 • wypełniony wniosek o przyznanie stypendium
 • dokumenty poświadczające wysokość dochodu w rodzinie
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły, karty egzaminacyjnej studenta lub indeksu
 • opis aktywności stypendysty w życiu lokalnej społeczności
 • deklarację podjęcia konkretnych działań na rzecz gminy Solec – Zdrój

Stypendium przyznaje się na czas określony (czas trwania roku akademickiego – od 1 października do 30 czerwca).

Stypendium wypłacane jest na konto bankowe (każdy student zobowiązany jest dostarczyć numer konta).

Wypłata stypendium następuje po dostarczeniu w miesiącu październiku zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu na I lub kolejny rok studiów.

Informacje pochodzą ze strony: solec-zdroj.pl

Więcej stypendiów dla studentów znajdziecie w naszej bazie.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Gminy w Solcu–Zdroju
ul. 1 Maja 10
28-131 Solec-Zdrój
tel. 41 377 60 39
ug@solec-zdroj.pl
solec-zdroj.pl