Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci28
 • absolwenci13
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne16
 • socjalne9
 • naukowe27
 • inne4
 • sportowe7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie18
 • dolnośląskie2
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie2
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie1
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa2
 • firma6
 • instytucja rządowa3
 • samorząd16
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Fundowane im. Skrzyńskich z Żurawna

organizator:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, doktoranci
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 26.02.2021

Stypendium Fundowane im. Skrzyńskich z Żurawna

Trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium z Funduszu Stypendialnego im. Skrzyńskich z Żurawna na rok akademicki 2020/2021

Wnioski należy przekazać do Działu Studenckich Spraw Socjalnych za pomocą skrzynki podawczej lub operatora pocztowego do 26 lutego 2021 r.

O stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy ukończyli pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub są studentami studiów drugiego stopnia i spełniają łącznie następujące warunki:

 • w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który ma zostać przyznane stypendium, wypełnili wszystkie warunki przewidziane Regulaminem studiów KUL i programem studiów wymagane do zaliczenia roku studiów na danym kierunku studiów i zostali wpisani na kolejny rok akademicki,
 • uzyskali średnią arytmetyczną ocen co najmniej 4,501 za rok akademicki poprzedzający rok, na który przyznawane jest stypendium,
 • mają ważną Kartę Polaka lub wobec których wydano decyzję w sprawie stwierdzenia ich polskiego pochodzenia,
 • są obywatelami Ukrainy, Białorusi lub Kazachstanu.

Stypendium może zostać przyznane doktorantowi, który rozpoczął kształcenie na studiach doktoranckich przed 1 października 2019 r. za wybitne osiągnięcia naukowe. O stypendium mogą ubiegać się doktoranci, którzy nie korzystają z przedłużenia studiów doktoranckich i spełniają łącznie następujące warunki:

 • w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który ma zostać przyznane stypendium, wypełnili wszystkie warunki przewidziane Regulaminem studiów doktoranckich KUL, planem i programem studiów doktoranckich wymagane do zaliczenia roku studiów i są wpisani na kolejny rok akademicki,
 • wykazują się udokumentowaną działalnością naukową w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium,
 • mają ważną Kartę Polaka lub wobec których wydano decyzję w sprawie stwierdzenia ich polskiego pochodzenia,
 • są obywatelami Ukrainy, Białorusi lub Kazachstanu.

Kandydatów do stypendium wyłania się na podstawie rankingu osiągnięć uczestników konkursu. Szczegółowe kryteria i zasady przyznawania stypendium określa Regulamin Stypendium Fundowanego im. Skrzyńskich z Żurawna.

Informacje pochodzą ze strony: kul.pl

Kontakt

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Studenckich Spraw Socjalnych
parter Collegium Norwidianum przy Al. Racławickich 14
20-950 Lublin

dss-kul@kul.pl
www.kul.pl