Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie37
 • studenci49
 • absolwenci17
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni37
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe29
 • artystyczne19
 • socjalne4
 • muzyczne5
 • naukowe17
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie14
 • dolnośląskie4
 • kujawsko-pomorskie3
 • łódzkie2
 • lubelskie7
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie4
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa2
 • samorząd40
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

organizator:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, doktoranci
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 10.03.2017

Stypendia Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie opublikował informację nt. przyznawania pomocy materialnej w roku akademickim 2016/2017.

Terminy porządkowe składania wniosków o przyznanie:

 • stypendium socjalnego (stypendium socjalnego o podwyższonej wysokości),
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
 • zapomogi

W semestrze letnim student może złożyć wniosek o przyznanie w/w stypendiów i zapomogi w każdym terminie.

Przy złożeniu przez studenta wniosku wraz z kompletem dokumentów w Dziekanacie Wydziału do 10.03.2017 r. wypłata przyznanego na podstawie decyzji administracyjnej (wg listy rankingowej najlepszych studentów) świadczenia nastąpi 10.04.2017 r. (z wyrównaniem za miesiąc marzec).

UWAGA!

Złożenie wniosku po 10.03.2017 r. może skutkować nie zamieszczeniem nazwiska studenta na liście rankingowej oraz brakiem przyznania stypendium, z powodu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w semestrze letnim.

Informacje pochodzą ze strony: www.biotechnologia.zut.edu.pl

Kontakt

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
al. Piastów 17
70-310 Szczecin
tel. 91 449 41 11
zut@zut.edu.pl
www.biotechnologia.zut.edu.pl