Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci22
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe33
 • inne6
 • sportowe10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie23
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia w ramach Programu Stypendialnego „Młody Talent Krajny i Pałuk” na rok

organizator:

Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk"

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 29.06.2012

Stypendia w ramach Programu Stypendialnego „Młody Talent Krajny i Pałuk” na rok

Celem programu jest wspieranie szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie powiatu nakielskiego.

Pomoc udzielana jest w oparciu o środki Funduszu Stypendialnego „Partnerstwa dla Krajny i Pałuk” w formie świadczeń pieniężnych (stypendiów) zgodnie z kryteriami określonymi poniżej:

a). wyniki w nauce (średnia ocen w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium co najmniej 4,0) (max 20 pkt.)
b). sytuacja majątkowa (dochód brutto na członka rodziny – średnia za poprzedni rok) (max 30 pkt.)
c). szczególne udokumentowane osiągnięcia kandydata (np. laureat konkursu lub olimpiady, osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe, lub zaangażowanie na rzecz lokalnych społeczności i/ lub organizacji, (max 50 pkt.)

Szczegółowe zasady znajdują się w  Regulaminie Programu Stypendialnego.

Zgłoszenia należy składać do dnia 29.06.2012 r. (włącznie)
osobiście w Biurze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 89-100 Nakło nad Notecią lub listem poleconym – decyduje data stempla pocztowego

Informacje pochodzą ze strony www.fundacja-krajna-paluki.pl

Kontakt

Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk"
ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią


www.fundacja-krajna-paluki.pl