Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie76
 • studenci54
 • absolwenci18
 • doktoranci10
 • naukowcy4
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne8
 • sportowe32
 • socjalne19
 • artystyczne43
 • naukowe92
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe1
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie7
 • łódzkie4
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie3
 • pomorskie7
 • śląskie12
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie5
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia30
 • szkoła wyższa1
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd70
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia w ramach Kostrzyńskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

organizator:

Urząd Miasta Kostrzyn

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubuskie
termin składania wniosków: 31.08.2012

Stypendia w ramach Kostrzyńskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

Nieprzerwanie od 2005 roku z miejskiego budżetu, w ramach „Kostrzyńskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”, przyznawane są stypendia dla wybitnych uczniów, którzy osiągnęli szczególnie wysokie wyniki w nauce, sporcie, aktywnie działali na rzecz miasta, zostali laureatami lub finalistami konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. Prawo do występowanie z wnioskiem o przyznanie stypendium mają dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne, rodzice lub opiekunowie. Dokumenty raz z kompletem załączników (dyplomami, zaświadczeniami, świadectwami) składać należy w Urzędzie Miasta Kostrzyn do końca sierpnia. Formularze wniosków udostępnione są w Wydziale Oświaty, Kultury i Opieki i na miejskiej stronie internetowej.

O przyznaniu stypendium decydować będzie komisja, która bierze pod uwagę nie tylko średnią ocen uzyskaną na świadectwie szkolnym. Dodatkowe punkty przyznawane są za osiągnięcia w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, za wyniki we współzawodnictwie sportowym i za działalność społeczną.

Miejskie stypendia wypłacane są co miesiąc w czasie roku szkolnego od września do czerwca. W kończącym się właśnie roku szkolnym ze stypendium (w wysokości 100 zł miesięcznie korzystało) 27 najzdolniejszych młodych kostrzynian.

Informacja pochodzi ze strony www.kostrzyn.um.gov.pl

Kontakt

Urząd Miasta Kostrzyn
ul. Dworcowa 5
62-025 Kostrzyn
tel. 61 8178 565
um@kostrzyn.wlkp.pl
www.kostrzyn.wlkp.pl