Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie63
 • studenci80
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne34
 • sportowe28
 • socjalne14
 • naukowe92
 • inne16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa5
 • samorząd75
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia w ramach Kostrzyńskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

organizator:

Urząd Miasta Kostrzyn

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubuskie
termin składania wniosków: 31.08.2012

Stypendia w ramach Kostrzyńskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

Nieprzerwanie od 2005 roku z miejskiego budżetu, w ramach „Kostrzyńskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”, przyznawane są stypendia dla wybitnych uczniów, którzy osiągnęli szczególnie wysokie wyniki w nauce, sporcie, aktywnie działali na rzecz miasta, zostali laureatami lub finalistami konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. Prawo do występowanie z wnioskiem o przyznanie stypendium mają dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne, rodzice lub opiekunowie. Dokumenty raz z kompletem załączników (dyplomami, zaświadczeniami, świadectwami) składać należy w Urzędzie Miasta Kostrzyn do końca sierpnia. Formularze wniosków udostępnione są w Wydziale Oświaty, Kultury i Opieki i na miejskiej stronie internetowej.

O przyznaniu stypendium decydować będzie komisja, która bierze pod uwagę nie tylko średnią ocen uzyskaną na świadectwie szkolnym. Dodatkowe punkty przyznawane są za osiągnięcia w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, za wyniki we współzawodnictwie sportowym i za działalność społeczną.

Miejskie stypendia wypłacane są co miesiąc w czasie roku szkolnego od września do czerwca. W kończącym się właśnie roku szkolnym ze stypendium (w wysokości 100 zł miesięcznie korzystało) 27 najzdolniejszych młodych kostrzynian.

Informacja pochodzi ze strony www.kostrzyn.um.gov.pl

Kontakt

Urząd Miasta Kostrzyn
ul. Dworcowa 5
62-025 Kostrzyn
tel. 61 8178 565
um@kostrzyn.wlkp.pl
www.kostrzyn.wlkp.pl