Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie61
 • studenci60
 • absolwenci15
 • doktoranci7
 • naukowcy4
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne13
 • sportowe33
 • naukowe84
 • inne6
 • artystyczne36
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe2
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie8
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • lubuskie3
 • małopolskie5
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie8
 • śląskie10
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa8
 • samorząd61
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne – Gmina Stryków

organizator:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 14.09.2010

Stypendia szkolne – Gmina Stryków

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń – mieszkaniec Gminy Stryków, znajdujący się w ciężkiej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na 1 osobę w rodzinie, uprawniająca do otrzymania stypendium szkolnego nie może przekroczyć kwoty 351,00 zł

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty potwierdzające wysokość dochodu w rodzinie:

 • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości  dochodów uzyskanych  w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku
 • odcinek renty/emerytury za poprzedni miesiąc,
 • zaświadczenie z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości uzyskiwanej pomocy materialnej,
 • oświadczenie o  wysokości otrzymanych alimentów

Osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do przedstawienia informacji o dochodach uzyskanych w 2009 r. w formie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub w formie oświadczenia wnioskodawcy. Wnioski można pobrać w sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kościuszki 29. Wnioski należy składać w terminie od 1 września do 14 września 2010 roku.

Informacje pochodzą ze strony www.strykow.pl

Kontakt

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie
ul. Kościuszki 29
95-010 Stryków
tel.: (42) 719 85 01
mgops-strykow@o2.pl
www.strykow.pl