Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie47
 • studenci58
 • absolwenci15
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne10
 • sportowe26
 • naukowe69
 • artystyczne33
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • międzynarodowe2
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • lubuskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie11
 • podkarpackie2
 • podlaskie4
 • pomorskie7
 • śląskie10
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie6
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa1
 • firma7
 • instytucja rządowa8
 • samorząd52
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne – gmina Grębocice

organizator:

Urząd Gminy Grębocice

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 15.09.2010

Stypendia szkolne – gmina Grębocice

Warunkiem przyznania stypendium szkolnego jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 351,00 zł (do dochodów wlicza się również wszelkie zasiłki i dodatki).

Wnioski o udzielenie stypendium można składać w Urzędzie Gminy Grębocice, ul. Głogowska 3, w Sekretariacie Urzędu:

 • do 15 września 2010r. – w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
 • do 15 października 2010r. – w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych

Do wniosku należy załączyć dochody netto za miesiąc sierpień 2010r. Formularze wniosków o udzielenie stypendium można pobierać w Urzędzie Gminy Grębocice (pokój nr 16) oraz od września 2010r. we wszystkich szkołach na terenie Gminy.

Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia w Urzędzie Gminy w Grębocicach dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne zgodnie z ostateczną decyzją o przyznaniu świadczenia (np. faktur, rachunków imiennych).

Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione rachunki za zakupy dokonane w okresie od lipca 2010 r. do końca okresu na jaki świadczenie jest przyznane.

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny i wypłacane za okresy:

 • od września do grudnia 2010 – rozliczenie pomocy materialnej (w postaci faktur i rachunków) za okres wrzesień – grudzień powinno nastąpić do dnia 24 listopada 2010 r., a wypłata za ten okres do dnia 15 grudnia 2010 r.
 • od stycznia do marca 2011 – rozliczenie pomocy materialnej za okres styczeń – marzec powinno nastąpić do dnia 24 lutego 2011 r., a wypłata za ten okres do dnia 15 marca 2011 r.
 • od kwietnia do czerwca 2011 – rozliczenie pomocy materialnej za okres kwiecień – czerwiec powinno nastąpić do dnia 24 maja 2011 r., a wypłata za ten okres do dnia 15.06.2011

Wszelkich informacji dotyczących przyznania stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego można uzyskać w Urzędzie Gminy w Grębocicach lub pod numerem tel. (76) 832 53 06,pok. nr 16.

Informacje pochodzą ze strony www.grebocice.com.pl

Kontakt

Urząd Gminy Grębocice
ul. Głogowska 3
59-150 Grębocice
tel.: (76) 832 53 06
oswiata@grebocice.pl
www.grebocice.com.pl