Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie27
 • studenci38
 • absolwenci10
 • doktoranci3
 • naukowcy1
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne4
 • sportowe13
 • socjalne6
 • naukowe36
 • artystyczne18
 • muzyczne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie1
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie7
 • podkarpackie2
 • podlaskie3
 • pomorskie5
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa2
 • firma2
 • instytucja rządowa2
 • samorząd35
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne 2011/2012 – Wejherowo

organizator:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendia szkolne 2011/2012 – Wejherowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie, Os. Przyjaźni 1B informuje, że wnioski na rok szkolny 2011/2012 o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolnego można składać w dniach od 01-09-2011r. do 15-09-2011r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych od dnia 15-10-2011r., w tutejszym Ośrodku, pok. nr 5.

Wniosek powinien zawierać w szczególności:
1. imię i nazwisko ucznia i jego rodziców
2. miejsce zamieszkania ucznia
3. dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym dokumentujące dochód miesięczny na osobę w rodzinie z zastrzeżeniem ust. 5
4. pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej innej niż forma pieniężna
5. w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

W celu ułatwienia druk wniosku można pobierać ze strony interentowej tut. Ośrodka www.gops-wejherowo.pl oraz z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie, Os. Przyjaźni 1B, pokój nr 5.

Inofrmacje pochodzą ze strony www.gops-wejherowo.pl

Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
Os. Przyjaźni 1B, pokój nr 5
Wejcherowo


www.gops-wejherowo.pl