Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci41
 • absolwenci24
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • sportowe9
 • artystyczne24
 • socjalne5
 • naukowe35
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie1
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa9
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne 2011/2012 – Wejherowo

organizator:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendia szkolne 2011/2012 – Wejherowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie, Os. Przyjaźni 1B informuje, że wnioski na rok szkolny 2011/2012 o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolnego można składać w dniach od 01-09-2011r. do 15-09-2011r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych od dnia 15-10-2011r., w tutejszym Ośrodku, pok. nr 5.

Wniosek powinien zawierać w szczególności:
1. imię i nazwisko ucznia i jego rodziców
2. miejsce zamieszkania ucznia
3. dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym dokumentujące dochód miesięczny na osobę w rodzinie z zastrzeżeniem ust. 5
4. pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej innej niż forma pieniężna
5. w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

W celu ułatwienia druk wniosku można pobierać ze strony interentowej tut. Ośrodka www.gops-wejherowo.pl oraz z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie, Os. Przyjaźni 1B, pokój nr 5.

Inofrmacje pochodzą ze strony www.gops-wejherowo.pl

Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
Os. Przyjaźni 1B, pokój nr 5
Wejcherowo


www.gops-wejherowo.pl