Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie37
 • studenci49
 • absolwenci17
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni37
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe17
 • inne4
 • sportowe29
 • artystyczne19
 • socjalne4
 • muzyczne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie14
 • dolnośląskie4
 • kujawsko-pomorskie3
 • łódzkie2
 • lubelskie7
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie4
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa2
 • samorząd40
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne 2011/2012 – Wejherowo

organizator:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendia szkolne 2011/2012 – Wejherowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie, Os. Przyjaźni 1B informuje, że wnioski na rok szkolny 2011/2012 o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolnego można składać w dniach od 01-09-2011r. do 15-09-2011r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych od dnia 15-10-2011r., w tutejszym Ośrodku, pok. nr 5.

Wniosek powinien zawierać w szczególności:
1. imię i nazwisko ucznia i jego rodziców
2. miejsce zamieszkania ucznia
3. dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym dokumentujące dochód miesięczny na osobę w rodzinie z zastrzeżeniem ust. 5
4. pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej innej niż forma pieniężna
5. w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

W celu ułatwienia druk wniosku można pobierać ze strony interentowej tut. Ośrodka www.gops-wejherowo.pl oraz z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie, Os. Przyjaźni 1B, pokój nr 5.

Inofrmacje pochodzą ze strony www.gops-wejherowo.pl

Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
Os. Przyjaźni 1B, pokój nr 5
Wejcherowo


www.gops-wejherowo.pl