Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci67
 • absolwenci20
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne30
 • socjalne10
 • sportowe25
 • naukowe85
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie13
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd67
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2011/2012 – Wejherowo

organizator:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendia szkolne 2011/2012 – Wejherowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie, Os. Przyjaźni 1B informuje, że wnioski na rok szkolny 2011/2012 o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolnego można składać w dniach od 01-09-2011r. do 15-09-2011r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych od dnia 15-10-2011r., w tutejszym Ośrodku, pok. nr 5.

Wniosek powinien zawierać w szczególności:
1. imię i nazwisko ucznia i jego rodziców
2. miejsce zamieszkania ucznia
3. dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym dokumentujące dochód miesięczny na osobę w rodzinie z zastrzeżeniem ust. 5
4. pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej innej niż forma pieniężna
5. w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

W celu ułatwienia druk wniosku można pobierać ze strony interentowej tut. Ośrodka www.gops-wejherowo.pl oraz z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie, Os. Przyjaźni 1B, pokój nr 5.

Inofrmacje pochodzą ze strony www.gops-wejherowo.pl

Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
Os. Przyjaźni 1B, pokój nr 5
Wejcherowo


www.gops-wejherowo.pl