Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe80
 • inne15
 • artystyczne29
 • socjalne9
 • sportowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2011/2012 – Stąporków

organizator:

Urząd Miejski w Stąporkowie

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
świętokrzyskie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendia szkolne 2011/2012 – Stąporków

Urząd Miejski w Stąporkowie ogłosił nabór wniosków stypendialnych w terminie od 15.08.2011 r. do 15.09.2011 r. na rok szkolny 2011/2012:

Wnioski do nabycia znajdują się w danej szkole do której uczęszcza uczeń, w repozytorium plików na stronie www.staporkow.pl lub w Urzędzie Miejskim pokój nr 14.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może przekroczyć kwoty 351 zł. Warunkiem przyznania stypendium szkolnego jest stałe zameldowanie ucznia na terenie gminy Stąporków. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniom klas zerowych.

Osobą udzielającą informacji dotyczących stypendiów jest Maria Świerczyńska tel. 41 374 32 66 w godz. 7:30 – 15:30 pok. nr 14

Do wniosku należy dołączyć:

 • Zaświadczenie o dochodach ( netto) rodziców za miesiąc sierpień
 • Zaświadczenie z Urzędu Pracy (jeśli rodzice nie pracują lub pobierają zasiłek)
 • Zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za miesiąc sierpień (pobierane zasiłki)
 • zaświadczenie z Urzędu Miejskiego dotyczące gruntów rolnych pok. Nr 4
 • Jeśli dziecko jest uczniem szkoły średniej – zaświadczenie, że jest uczniem tej szkoły i tam nie ubiega się o stypendium.
 • Zaświadczenie lub Decyzja z Urzędu Gminy o dodatku mieszkaniowym.

Informacja pochodzi ze strony: www.staporkow.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Stąporkowie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A
26-220 Stąporków
tel.: 41 374 32 66

www.staporkow.pl