Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie52
 • studenci62
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne29
 • sportowe24
 • socjalne8
 • naukowe79
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Starosty Kościańskiego dla studentów

organizator:

Starostwo Powiatowe w Kościanie

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 10.10.2016

Stypendia Starosty Kościańskiego dla studentów

Starostwo Powiatowe w Kościanie informuje, że rozpoczął się nabór do Stypendium Starosty Kościańskiego dla studentów.

Termin składania wniosków twa do 10 września 2016 r.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie stypendium (złożony przez kandydata, rodziców lub prawnych opiekunów kandydata),
 • aktualne zaświadczenie o zameldowaniu lub kserokopię dowodu osobistego,
 • potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia indeksu za ostatni rok nauki lub oryginał indeksu (do wglądu),
 • zaświadczenie o średniej ocen za ostatni rok nauki wydane przez uczelnię,
 • kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia studenta,
 • zaświadczenie z uczelni o obecnym statusie studenta.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy spełniają następujące warunki:

 • posiadają stałe zameldowanie na terenie powiatu kościańskiego,
 • są studentami studiów wyższych studiującymi w trybie dziennym i zaocznym na uczelniach publicznych i niepublicznych,
 • ukończyli I rok studiów,
 • nie ukończyli 25 roku życia,
 • osiągnęli wysokie wyniki w nauce średnia ocen z poprzedniego roku akademickiego wynosi co najmniej 4,50

Przy przyznawaniu stypendium uwzględnia się także:

 • osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym,
 • osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i artystycznych szczebla centralnego.

Informacje pochodzą ze strony: www.powiatkoscian.pl

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Kościanie
Al. Kościuszki 22
64-000 Kościan
Tel.: (65) 512 17 85
powiatkoscian@post.pl
www.powiatkoscian.pl

Dokumenty

do pobrania