Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne14
 • sportowe14
 • socjalne11
 • artystyczne24
 • naukowe62
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów

organizator:

Urząd Miasta Szczecin, Biuro Strategii, pok. 407

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 10.03.2014

Stypendia Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów

Rozpoczyna się kolejna edycja programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów. Wnioski o stypendium naukowe należy składać w Urzędzie Miasta Szczecin, w Biurze Strategii, pok. 407, Pl. Armii Krajowej 1 (IV piętro, skrzydło Urzędu Miasta przy ul. Odrowąża), w terminie od 3 do 10 marca 2014 roku do godz. 15.00.

Kandydatem na stypendystę Prezydenta Miasta Szczecin może być student, który:

 • jest mieszkańcem Szczecina,
 • w momencie składania wniosku nie osiągnął wieku 26 lat,
 • ma obywatelstwo jednego z Państw Członkowskich Unii Europejskiej lub ma kartę stałego pobytu w Polsce,
 • zaliczył w terminie określonym w regulaminie uczelni, co najmniej pierwsze dwa semestry studiów,
 • nie przebywa na urlopie, który przerywa tok studiów,
 • nie powtarzał semestru,
 • uzyskał za ostatnie dwa semestry, potwierdzoną przez dziekana, średnią ocen z egzaminów nie niższą niż 4,5 (dotyczy studentów studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz studentów trzeciego i dalszych semestrów studiów II stopnia),
 • ukończył studia I stopnia z wynikiem co najmniej dobrym (dotyczy studentów pierwszego roku studiów II stopnia),
 • deklaruje pracę lub dalszą naukę na terenie Szczecina, lub gminy, albo powiatu będącego członkiem Stowarzyszenia Szczeciński Obszar Metropolitalny przez minimum 3 lata w okresie 5 lat od ukończenia studiów jednolitych magisterskich, studiów II stopnia lub studiów I stopnia, jeśli na tym etapie stypendysta zakończył edukację, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po terminie obrony pracy dyplomowej,
 • dostarczył prawidłowo wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami w sposób określony w Regulaminie Przyznawania i Realizacji Stypendiów Naukowych Prezydenta Miasta Szczecin Dla Studentów i Doktorantów w przewidzianym terminie.

Kandydatem na stypendystę Prezydenta Miasta Szczecin może być doktorant, który:

 • jest mieszkańcem Szczecina,
 • w momencie składania wniosku nie osiągnął wieku 30 lat,
 • ma obywatelstwo jednego z Państw Członkowskich Unii Europejskiej lub ma kartę stałego pobytu w Polsce,
 • ma otwarty przewód doktorski oraz ma wyznaczonego promotora rozprawy doktorskiej,
 • ukończył studia wyższe jednolite magisterskie lub studia II stopnia z wynikiem co najmniej dobrym,
 • prowadzi badania oraz przygotowuje rozprawę doktorską w preferowanej dyscyplinie naukowej lub dziedzinie sztuki,
 • deklaruje pracę lub dalszą naukę na terenie Szczecina, lub gminy, albo powiatu będącego członkiem Stowarzyszenia Szczeciński Obszar Metropolitalny przez minimum 3 lata w okresie 5 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po terminie obrony pracy doktorskiej,
 • ma osiągnięcia naukowe,
 • dostarczył prawidłowo wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami w sposób określony w Regulaminie Przyznawania i Realizacji Stypendiów Naukowych Prezydenta Miasta Szczecin Dla Studentów i Doktorantów w przewidzianym terminie.

Stypendium przyznawane jest na okres 12 miesięcy lub 6 miesięcy studentom i doktorantom, którzy spełnili wszystkie warunki określone w Regulaminie.

Wysokość stypendium dla doktoranta wynosi 3 000,00 zł brutto miesięcznie.

Wysokość stypendium dla studenta przyznawana jest w wysokości:

 • 1 000,00 zł brutto miesięcznie w okresie pierwszych 12 miesięcy,
 • 1 200,00 zł brutto miesięcznie w okresie od 13 do 24 miesiąca,
 • 1 400,00 zł brutto miesięcznie w okresie od 25 do 36 miesiąca pobierania stypendium.

Maksymalny łączny okres wypłaty stypendium naukowego Prezydenta Miasta Szczecin dla jednego stypendysty nie może być dłuższy niż 36 miesięcy.

Szczegółowe informacje na temat warunków jakie muszą spełniać kandydaci ubiegający się  o stypendium oraz wzory niezbędnych dokumentów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin:

http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_50573.asp

Informacje pochodzą ze strony: bip.um.szczecin.pl

Kontakt

Urząd Miasta Szczecin, Biuro Strategii, pok. 407
Pl. Armii Krajowej 1
Szczecin


bip.um.szczecin.pl