Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni24
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne7
 • sportowe10
 • socjalne5
 • artystyczne20
 • naukowe34
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2009/2010 – woj. małopolskie

organizator:

.

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 19.06.2009

Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2009/2010 – woj. małopolskie

Warunki aplikacji

Procedura typowania kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Kandydata – tylko jednego – do tego stypendium powinna typować każda szkoła dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości (w zespole szkół – po jednym kandydacie z każdej szkoły, tzn. z liceum ogólnokształcącego, technikum, liceum profilowanego, liceum uzupełniającego, technikum uzupełniającego).

 

Terminy:

 • kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów typuje samorząd uczniowski lub komisja, o której mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia,
 • wnioski o przyznanie stypendium, wraz z uzasadnieniem, przedstawia się radzie szkoły (w przypadku, gdy rada szkoły  nie została powołana – radzie pedagogicznej), w terminie do 19 czerwca 2009 r. Rada szkoły (rada pedagogiczna), po wnikliwym przeanalizowaniu kryteriów określonych w art. 90h ust. 2 ustawy o systemie oświaty, zatwierdza jednego kandydata,
 • dyrektor szkoły – w terminie najpóźniej do 10 lipca 2009 r. – przedstawia Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty zatwierdzony wniosek o przyznanie stypendium.
Informacje pochodzą ze strony www.kuratorium.krakow.pl

 

Kontakt

.
.
.