Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci22
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe33
 • inne6
 • sportowe10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie23
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów z woj. pomorskiego

organizator:

Kuratorium Oświaty, Wydział Wspomagania i Rozwoju Edukacji

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 24.06.2012

Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów z woj. pomorskiego

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Samorządy uczniowskie lub komisje, o których mowa w § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, przedstawiły radzie szkoły, a jeżeli rada szkoły nie została powołana – radzie pedagogicznej, wnioski w terminie do 24 czerwca roku
szkolnego poprzedzającym rok szkolny, w którym ma być przyznane stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Wnioski powinny dotyczyć tych kandydatów, którzy w roku szkolnym 2012/2013 będą jeszcze uczniami danej szkoły.

Należy zadbać, aby w każdej uprawnionej szkole (w zespole szkół, w odpowiednim typie szkoły dla młodzieży: liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym, technikum) zostało przeprowadzone typowanie kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Wnioski powinny zawierać tylko osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2011/2012.

Każda szkoła dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości, w tym również każda szkoła wchodząca w skład zespołu szkół, ma prawo wytypowania tylko jednego kandydata.

Kuratorium Oświaty w Gdańsku prosi o osobiste zainteresowanie się pracami nad właściwym przygotowaniem wniosków o stypendium Prezesa Rady Ministrów, aby nie powtarzały się uchybienia, jak m. in.: typowanie dwóch uczniów z jednego typu szkoły, błędnie wpisane nazwisko lub imię kandydata, brak wpisu średniej ocen uzyskanych w wyniku rocznej klasyfikacji kandydata, typowanie kandydata, który już ukończył szkołę, wpisywanie osiągnięć uczniów z innych lat, brak informacji o typie szkoły, brak uzasadnienia wniosku.

Za poprawność merytoryczną przekazanych wniosków kandydatów do stypendium odpowiada osobiście dyrektor szkoły, który podpisuje przesyłany wniosek do Kuratorium Oświaty, Wydział Wspomagania i Rozwoju Edukacji, ul. Legionów 130 w Gdyni.

Wnioski kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów – oryginały wraz z uzasadnieniem należy przesłać w sugerowanym terminie do 5 lipca 2012 r.

Z uwagi na konieczność przekazania do MEN zestawienia zbiorczego z każdej szkoły, w których nie ma kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów wraz z opisem przyczyny braku kandydata, Kuratorium zwraca się z prośbą do Państwa Dyrektorów o dokładne sprawdzenie, czy w szkole nie ma rzeczywiście osób spełniających ww. wymagania.

Dyrektor szkoły w terminie najpóźniej do 5 lipca 2012 r. przedstawia Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty zatwierdzony wniosek o przyznanie stypendium. Sugerowany termin do 5 lipca 2012 r. wynika z ustalonego przez MEN wcześniejszego terminu przekazania zbiorczych list z każdego województwa, a także konieczności szczegółowej weryfikacji w kuratorium każdego wniosku i korekty ewentualnych nieprawidłowości na wnioskach wskazanych kandydatów do stypendium.

Przy przekazywaniu wniosków kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów należy dołączyć informację wg wzoru (www.kuratorium.gda.pl/index.php?c=2&d=9032), która jest niezbędna do roboczych kontaktów z wizytatorem kuratorium, w szczególności w dniach od 2 do 10 lipca 2012 r. tj. w okresie analizy formalnej nadesłanych wniosków.

Wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów należy przesłać na adres:
Kuratorium Oświaty
Wydział Wspomagania i Rozwoju Edukacji
ul. Legionów 130, 81 – 472 Gdynia
z dopiskiem na kopercie: „Stypendium Premiera”

Informacje pochodzą ze strony www.kuratorium.gda.pl

Kontakt

Kuratorium Oświaty, Wydział Wspomagania i Rozwoju Edukacji
ul. Legionów 130
81-472 Gdynia


www.kuratorium.gda.pl