Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe80
 • inne15
 • artystyczne29
 • sportowe24
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów z woj. pomorskiego

organizator:

Kuratorium Oświaty, Wydział Wspomagania i Rozwoju Edukacji

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 24.06.2012

Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów z woj. pomorskiego

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Samorządy uczniowskie lub komisje, o których mowa w § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, przedstawiły radzie szkoły, a jeżeli rada szkoły nie została powołana – radzie pedagogicznej, wnioski w terminie do 24 czerwca roku
szkolnego poprzedzającym rok szkolny, w którym ma być przyznane stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Wnioski powinny dotyczyć tych kandydatów, którzy w roku szkolnym 2012/2013 będą jeszcze uczniami danej szkoły.

Należy zadbać, aby w każdej uprawnionej szkole (w zespole szkół, w odpowiednim typie szkoły dla młodzieży: liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym, technikum) zostało przeprowadzone typowanie kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Wnioski powinny zawierać tylko osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2011/2012.

Każda szkoła dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości, w tym również każda szkoła wchodząca w skład zespołu szkół, ma prawo wytypowania tylko jednego kandydata.

Kuratorium Oświaty w Gdańsku prosi o osobiste zainteresowanie się pracami nad właściwym przygotowaniem wniosków o stypendium Prezesa Rady Ministrów, aby nie powtarzały się uchybienia, jak m. in.: typowanie dwóch uczniów z jednego typu szkoły, błędnie wpisane nazwisko lub imię kandydata, brak wpisu średniej ocen uzyskanych w wyniku rocznej klasyfikacji kandydata, typowanie kandydata, który już ukończył szkołę, wpisywanie osiągnięć uczniów z innych lat, brak informacji o typie szkoły, brak uzasadnienia wniosku.

Za poprawność merytoryczną przekazanych wniosków kandydatów do stypendium odpowiada osobiście dyrektor szkoły, który podpisuje przesyłany wniosek do Kuratorium Oświaty, Wydział Wspomagania i Rozwoju Edukacji, ul. Legionów 130 w Gdyni.

Wnioski kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów – oryginały wraz z uzasadnieniem należy przesłać w sugerowanym terminie do 5 lipca 2012 r.

Z uwagi na konieczność przekazania do MEN zestawienia zbiorczego z każdej szkoły, w których nie ma kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów wraz z opisem przyczyny braku kandydata, Kuratorium zwraca się z prośbą do Państwa Dyrektorów o dokładne sprawdzenie, czy w szkole nie ma rzeczywiście osób spełniających ww. wymagania.

Dyrektor szkoły w terminie najpóźniej do 5 lipca 2012 r. przedstawia Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty zatwierdzony wniosek o przyznanie stypendium. Sugerowany termin do 5 lipca 2012 r. wynika z ustalonego przez MEN wcześniejszego terminu przekazania zbiorczych list z każdego województwa, a także konieczności szczegółowej weryfikacji w kuratorium każdego wniosku i korekty ewentualnych nieprawidłowości na wnioskach wskazanych kandydatów do stypendium.

Przy przekazywaniu wniosków kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów należy dołączyć informację wg wzoru (www.kuratorium.gda.pl/index.php?c=2&d=9032), która jest niezbędna do roboczych kontaktów z wizytatorem kuratorium, w szczególności w dniach od 2 do 10 lipca 2012 r. tj. w okresie analizy formalnej nadesłanych wniosków.

Wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów należy przesłać na adres:
Kuratorium Oświaty
Wydział Wspomagania i Rozwoju Edukacji
ul. Legionów 130, 81 – 472 Gdynia
z dopiskiem na kopercie: „Stypendium Premiera”

Informacje pochodzą ze strony www.kuratorium.gda.pl

Kontakt

Kuratorium Oświaty, Wydział Wspomagania i Rozwoju Edukacji
ul. Legionów 130
81-472 Gdynia


www.kuratorium.gda.pl