Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci22
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • sportowe10
 • socjalne5
 • artystyczne20
 • naukowe33
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie23
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów z woj. podlaskiego

organizator:

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 24.06.2012

Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów z woj. podlaskiego

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Kandydata do Stypendium Prezesa Rady Ministrów typuje każda szkoła ponadgimnazjalna publiczna i niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości (w zespole szkół – po jednym kandydacie z każdej szkoły).
W sytuacji niewytypowania kandydata przez szkołę, dyrektor szkoły jest zobowiązany do przesłania uzasadnienia tej decyzji do Kuratorium Oświaty w Białymstoku, w terminach wskazanych poniżej ( dotyczy to też szkół wchodzących w skład zespołu, również tych które nie mają uczniów, a nie zostały formalnie zlikwidowane).
Kandydat musi spełniać warunki określone w art.90h ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) i w roku szkolnym 2012/2013, na który będzie przyznawane Stypendium, musi być jeszcze uczniem danej szkoły.
W typowaniu kandydata należy postępować zgodnie z treścią § 2 ust.1 – 6 ww. rozporządzenia Rady Ministrów, przestrzegając następujących zasad i terminów:

 • kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów typuje samorząd uczniowski lub zespół o którym nowa w § 2 ust.1 ww. rozporządzenia;
 • wnioski o przyznanie stypendium wraz z uzasadnieniem przedstawia się radzie szkoły (w przypadku jej braku – radzie pedagogicznej) w terminie do 24 czerwca 2012r., rada szkoły ( rada pedagogiczna) zatwierdza jednego kandydata po wnikliwym przeanalizowaniu wymogów określonych w art. 90h ustawy o systemie Oświaty tj.:

1. jest to uczeń szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości;
2. jest to uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre;
3. jest to jeden uczeń z danej szkoły.

Dyrektor szkoły w terminie do 9 lipca 2012 r. przedstawia Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty zatwierdzony wniosek o przyznanie stypendium.
Powyższe terminy dotyczą również szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

Wzór wniosku o przyznanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2012/2013 znajduje się na stronie internetowej www.kuratorium.bialystok.pl, w zakładce UCZNIOWIE/POMOC MATERIALNA, tytuł Stypendium Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej 2012.

Pobrany wniosek należy wypełnić komputerowo i przesłać wraz z pismem przewodnim na adres Kuratorium Oświaty w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok.

Informacje pochodzą ze strony www.kuratorium.bialystok.pl

Kontakt

Kuratorium Oświaty w Białymstoku
ul. Rynek Kościuszki 9
15-950 Białystok


www.kuratorium.bialystok.pl