Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci67
 • absolwenci20
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne10
 • sportowe25
 • naukowe85
 • inne15
 • artystyczne30
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie13
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd67
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia powiatu kępińskiego dla studentów na kierunku lekarskim i pielęgniarskim

organizator:

Starostwo Powiatowe w Kępnie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie, wielkopolskie
termin składania wniosków: 30.11.2020

Stypendia powiatu kępińskiego dla studentów na kierunku lekarskim i pielęgniarskim

Zarząd Powiatu Kępińskiego wraz z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kępnie ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów VI roku kierunku lekarskiego oraz II i III roku studiów I stopnia kierunku pielęgniarskiego/położniczego, a także dodatków stypendialnych dla lekarzy stażystów i lekarzy I roku specjalizacji.

Wartość stypendiów / dodatków stypendialnych określa powołana Zarządzeniem Dyrektora Komisja (maksymalna wartość – 2 tysiące złotych brutto miesięcznie i przyznawany będzie na okres 9 miesięcy, tj. od 1 października 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.).

W tegorocznej edycji stypendium/dodatek stypendialny zostanie przyznany maksymalnie dziesięciu osobom.

Stypendium może otrzymać osoba, która spełnia następujące warunki:

 • jest studentem VI roku , na kierunku lekarskim, który zobowiąże się do podjęcia pracy w SPZOZ w Kępnie na stanowisku lekarza (po uzyskaniu pełnego prawa wykonywania zawodu lekarza) na okres nie krótszy niż okres pobierania stypendium, lub jest studentem II, III roku studiów licencjackich stacjonarnych kształcącym się na kierunku pielęgniarskim, położniczym i zobowiąże się do podjęcia pracy na stanowisku pielęgniarki/położnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie, na okres nie krótszy niż okres pobierania stypendium;
 • nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium;
 • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium;
 • złoży wniosek wraz z zobowiązaniem (wzór wniosku wraz z zobowiązaniem znajduje się poniżej);
 • warunkiem wypłaty stypendium jest podpisanie umowy z SPZOZ w Kępnie oraz podpisanie weksla.

Dodatek stypendialny może otrzymać osoba, która spełnia następujące warunki:

 • jest lekarzem stażystą lub lekarzem I roku specjalizacji, który pracuje lub podejmie pracę w SPZOZ w Kępnie, oraz zobowiąże się do podjęcia pracy na stanowisku lekarza w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie, na okres nie krótszy niż okres pobierania dodatku stypendialnego
 • złoży wniosek wraz z zobowiązaniem (wzór wniosku wraz z zobowiązaniem znajduje się poniżej);
 • warunkiem wypłaty dodatku stypendialnego jest podpisanie umowy z SPZOZ w Kępnie oraz podpisanie weksla.

Dziedziny specjalizacji, które realizuje szpital w Kępnie: pediatria, chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne, położnictwo i ginekologia.

Wnioski o przyznanie stypendium/dodatku stypendialnego rozpatrywane będą przez powołaną Komisję. O przyznaniu stypendium/dodatku stypendialnego zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie. Ogłoszenie o naborze wniosków zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie oraz stronie internetowej szpitala www.szpital.kepno.pl.

Wniosek o stypendium/dodatek stypendialny wraz z załącznikami prosimy przesłać pocztą w terminie do 30 listopada 2020 r. na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie, ul. Szpitalna 7, 63-600 Kępno z dopiskiem: „Wniosek o przyznanie stypendium/dodatku stypendialnego Zarządu Powiatu Kępińskiego”.

Informacje pochodzą ze strony: szpital.kepno.pl

W naszej bazie są tez inne stypendia dla studentów.

Kontakt

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie
ul. Szpitalna 7
63-600 Kępno
tel. 62 782 73 00
szpital@szpital.kepno.pl
www.szpital.kepno.pl