Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie14
 • studenci28
 • absolwenci18
 • doktoranci10
 • naukowcy8
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • sportowe4
 • socjalne4
 • artystyczne17
 • naukowe28
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie23
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd12
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia naukowe Gminy Żukowice

organizator:

Urząd Gminy Żukowice

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 31.07.2015

Stypendia naukowe Gminy Żukowice

Zgodnie z Uchwałą Nr XXV/194/2013 Rady Gminy Żukowice  z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych dyrektorzy szkół, wychowawcy klas, rodzice i opiekunowie prawni mogą składać wnioski o przyznanie  stypendium naukowego Wójta Gminy Żukowice.

Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Żukowice do  do 31.07.2015 r.- Pliki do pobrania
Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają jedno z następujących kryteriów:
 1. osiągnęli szczególnie wysokie wyniki w nauce na koniec roku szkolnego, tj. uzyskali średnią ocen minimum 5,0 oraz wzorową ocenę z zachowania,
 2. w przypadku uczniów kończących klasy VI szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum uzyskali średnią ocen lub wynik z egzaminu kończącego szkołę na poziomie minimum 90% maksymalnej liczby punktów,
 3. są zdobywcami minimum III miejsca w konkursach wiedzy i olimpiadach wiedzy na szczeblu, co najmniej wojewódzkim oraz wzorową ocenę z zachowania.
Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium jest:
 • złożenie wniosku według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały.
 • załączenie do wniosku dokumentów poświadczających uzyskanie średniej oceny, oceny z zachowania oraz osiągnięcia w nauce.
 • Wnioski wraz z załącznikami składa się w Urzędzie Gminy Żukowice do 31 lipca każdego roku, począwszy od roku szkolnego 2013/2014.
 • Wnioski mogą składać: dyrektor szkoły, wychowawca klasy, rodzic bądź opiekun prawny ucznia.
Wysokość stypendiów oraz ich liczbę ustala corocznie Wójt Gminy Żukowice w zależności od wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy oraz liczby wniosków spełniających kryteria.
Informacje pochodzą ze strony: www.zukowice.pl

Kontakt

Urząd Gminy Żukowice
Żukowice 148
67 - 231 Żukowice
tel. 76 831 42 41
gmina@zukowice.pl
www.zukowice.pl