Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie52
 • studenci62
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne29
 • sportowe24
 • socjalne8
 • naukowe79
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia naukowe Gminy Żukowice

organizator:

Urząd Gminy Żukowice

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 31.07.2015

Stypendia naukowe Gminy Żukowice

Zgodnie z Uchwałą Nr XXV/194/2013 Rady Gminy Żukowice  z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych dyrektorzy szkół, wychowawcy klas, rodzice i opiekunowie prawni mogą składać wnioski o przyznanie  stypendium naukowego Wójta Gminy Żukowice.

Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Żukowice do  do 31.07.2015 r.- Pliki do pobrania
Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają jedno z następujących kryteriów:
 1. osiągnęli szczególnie wysokie wyniki w nauce na koniec roku szkolnego, tj. uzyskali średnią ocen minimum 5,0 oraz wzorową ocenę z zachowania,
 2. w przypadku uczniów kończących klasy VI szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum uzyskali średnią ocen lub wynik z egzaminu kończącego szkołę na poziomie minimum 90% maksymalnej liczby punktów,
 3. są zdobywcami minimum III miejsca w konkursach wiedzy i olimpiadach wiedzy na szczeblu, co najmniej wojewódzkim oraz wzorową ocenę z zachowania.
Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium jest:
 • złożenie wniosku według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały.
 • załączenie do wniosku dokumentów poświadczających uzyskanie średniej oceny, oceny z zachowania oraz osiągnięcia w nauce.
 • Wnioski wraz z załącznikami składa się w Urzędzie Gminy Żukowice do 31 lipca każdego roku, począwszy od roku szkolnego 2013/2014.
 • Wnioski mogą składać: dyrektor szkoły, wychowawca klasy, rodzic bądź opiekun prawny ucznia.
Wysokość stypendiów oraz ich liczbę ustala corocznie Wójt Gminy Żukowice w zależności od wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy oraz liczby wniosków spełniających kryteria.
Informacje pochodzą ze strony: www.zukowice.pl

Kontakt

Urząd Gminy Żukowice
Żukowice 148
67 - 231 Żukowice
tel. 76 831 42 41
gmina@zukowice.pl
www.zukowice.pl