Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie52
 • studenci62
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne29
 • socjalne8
 • sportowe24
 • naukowe79
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia na I rok studiów dla studentów z okolic Wydmin

organizator:

Stowarzyszenie Echo Wydmin

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
warmińsko-mazurskie
termin składania wniosków: 27.07.2012

Stypendia na I rok studiów dla studentów z okolic Wydmin

Aby ubiegać się o stypendium kandydat musi:
• być maturzystą z 2012 roku,
• zostać przyjęty na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich (realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym) na polskiej państwowej uczelni wyższej,
• pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców,
• pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1050 zł netto, lub 1200 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,
• osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 105 punktów na maturze. Liczbę punktów kandydat oblicza sam, stosując algorytm (wg wzoru zamieszczonego poniżej).
Wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie, a ponadto kandydat  musi posiadać rekomendację Stowarzyszenia „Echo Wydmin” lub Stowarzyszenia „Teraz Sucholaski”.

Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym
1. Brane są pod uwagę wszystkie egzaminy pisemne.
2. Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów)
3. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.
4. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.
5. W ten sposób wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów sumujemy i uzyskujemy łączną liczbę punktów, która stanowi podstawę oceny poziomu egzaminu maturalnego kandydatów do udziału w Programie Stypendiów Pomostowych.

Wypełniony formularz kandydata zwracający się o rekomendację stowarzyszenia (formularz do pobrania znajduje się poniżej) należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 27 lipca 2012
roku w tymczasowym biurze przyjmowania wniosków w Gminnym Ośrodku Kultury w Wydminach (oznaczone tablicą pomieszczenie na samym dole budynku) lub wysłać w formie elektronicznej na adres e-mail: echowydmin@echowydmin.pl

Informacje pochodzą ze strony www.echowydmin.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Echo Wydmin
ul. Składowa 1/3
11-510 Wydminy

echowydmin@echowydmin.pl
www.echowydmin.pl