Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie65
 • studenci83
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne37
 • sportowe30
 • socjalne14
 • naukowe97
 • inne16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie40
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd78
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia na I rok studiów dla studentów z gminy Zagnańsk

organizator:

Stowarzyszenie Nowych Możliwości

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
świętokrzyskie
termin składania wniosków: 17.08.2012

Stypendia na I rok studiów dla studentów z gminy Zagnańsk

Stowarzyszenie Nowych Możliwości z siedzibą w miejscowości Umer już po raz szósty jest realizatorem Programu Stypendiów Pomostowych na terenie gminy Zagnańsk.

Program Stypendialny adresowany jest do zdolnej młodzieży mieszkającej na terenie gminy Zagnańsk i pochodzącej z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Program Stypendiów Pomostowych ma ułatwić zdobywanie wykształcenia, będzie formował postawę nakierowaną na pogłębianie wiedzy wśród młodzieży ale także przyczyni się do wyławiania wśród uczestników talentów. Stowarzyszenie Nowych Możliwości prowadząc Program Stypendialny wierzy, że w niezaprzeczalny sposób pomoże młodzieży i ulży ich rodzicom jednocześnie przyczyniając się do popularyzacji dobrego nauczania i pośrednio do rozpropagowania idei działań Stowarzyszenia oraz integracji społeczności lokalnej. Roczne stypendium wynosi 5 000,00 zł i wypłacane będzie w 10 równych ratach miesięcznych po 500,00 zł każda od października 2012 r. do lipca 2013 r.

Kandydat spełniający warunki wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Termin składania wniosku on-line upływa 17 sierpnia 2012r. Po zakończeniu wypełniania wniosku drukuje z systemu wniosek i listę załączników, podpisuje wniosek i wraz z kompletem załączników składa w siedzibie Stowarzyszenia Nowych Możliwości.

Uwaga!!! Przed złożeniem wniosku on-line kandydat do dnia 13.08.2012 składa kompletny wniosek w wersji papierowej wraz z oryginalnymi załącznikami do siedziby Stowarzyszenia w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 84a, pok.218, codziennie w godzinach między 800-1500. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów: 513-028-853. Na podstawie złożonego wniosku kandydat uzyska do dnia 14 sierpnia 2012 r rekomendację od Stowarzyszenia.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2012 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • Posiadają rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XI edycji Programu.
 • Mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach (do 20 tys. mieszkańców).
 • Pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1 050,00 zł lub 1 200,00 zł (dochód netto wyliczony z czerwca 2012 r.), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • Osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 105.

O ilości przyznanych stypendiów pomostowych dla młodzieży mieszkającej na terenie gminy Zagnańsk zadecyduje komisja stypendialna powołana dla II segmentu stypendiów pomostowych.

Informacje pochodzą ze strony www.zagnansk.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Nowych Możliwości
ul. Umer 10a
26-050 Umer
tel. 41 300 31 19