Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne24
 • naukowe61
 • inne12
 • sportowe12
 • socjalne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Kleszczów – stypendia dla uczniów

organizator:

Urząd Gminy Kleszczów

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 28.02.2019

Kleszczów – stypendia dla uczniów

Dzień 28 lutego to ostateczny termin składania wniosków o wypłatę gminnych stypendiów. Istotna zmiana w programie stypendialnym, która obowiązuje od tego roku to scedowanie obowiązku wypłaty stypendiów za wyniki w nauce na szkoły z terenu naszej gminy.

Stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia oraz stypendium socjalne przeznaczone są dla uczniów szkół prowadzonych przez gminę Kleszczów bez względu na miejsce zameldowania oraz uczniów szkół ponadpodstawowych zameldowanych na terenie gminy Kleszczów.

Część I. UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJUM I SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KLESZCZÓW

Stypendium motywacyjne za wyniki w nauce może być przyznane uczniom:

 • klas IV-VI szkół podstawowych, którzy w ostatnim semestrze osiągnęli co najmniej dobrą ocenę zachowania i średnią ocen za wyniki w nauce od 4,75,
 • klas VII-VIII szkół podstawowych, którzy w ostatnim semestrze osiągnęli co najmniej dobrą ocenę zachowania i średnią ocen za wyniki w nauce od 4,50,
 • gimnazjum, którzy osiągnęli co najmniej dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen za wyniki w nauce od 4,50,
 • szkoły ponadpodstawowej, którzy osiągnęli co najmniej dobrą ocenę zachowania i średnią ocen za wyniki w nauce od 4,50.

Stypendium motywacyjne za szczególne osiągnięcia w zawodach lub olimpiadach może być przyznane uczniom szkół podstawowych, gimnazjum i szkoły ponadpodstawowej prowadzonych przez Gminę Kleszczów bez względu na średnią ocen, którzy w ostatnim półroczu osiągnęli co najmniej dobrą ocenę zachowania za uzyskiwanie, indywidualnie lub zespołowo, szczególnych osiągnięć w olimpiadach, konkursach, turniejach, zawodach sportowych lub artystycznych co najmniej na szczeblu:

 • powiatowym – za zajęcie miejsca 1-3 w kwalifikacji ogólnej,
 • rejonowym – za zajęcie miejsca 1-3 w kwalifikacji ogólnej,
 • wojewódzkim – za zajęcie miejsca 1-6 w kwalifikacji ogólnej,
 • krajowym – za zajęcie miejsca 1-20 w kwalifikacji ogólnej,
 • międzynarodowym – za zajęcie miejsca 1-20 w kwalifikacji ogólnej.

Wniosek o stypendium motywacyjne za szczególne osiągnięcia składa pełnoletni uczeń lub rodzic (prawny opiekun) niepełnoletniego ucznia w Urzędzie Gminy w Kleszczowie.

Część II. UCZNIOWIE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, ZAMIESZKALI I ZAMELDOWANI NA TERENIE GMINY KLESZCZÓW

Stypendium motywacyjne za wyniki w nauce może być przyznane uczniom, którzy:

 • nie ukończyli 24 roku życia;
 • posiadają stałe zameldowanie na terenie gminy Kleszczów co najmniej 3 lata;
 • uzyskali na koniec każdego półrocza średnią ocen minimum 4,00 oraz posiadają co najmniej dobrą ocenęzachowania, (wymagane potwierdzenie ze szkoły);
 • nie osiągają stałych, miesięcznych dochodów z tytułu umowy o pracę lub umowy zlecenia, bądź umowy o dzieło.

Do wniosku o przyznanie stypendium motywacyjnego uczeń szkoły ponadpodstawowej winien załączyć zaświadczenie o średniej ocen za zakończone półrocze nauki. Uczeń, który otrzyma stypendium motywacyjne za wyniki w nauce na podstawie niniejszej uchwały, nie może ponownie otrzymać stypendium za ten sam okres nauki z innego tytułu ze środków pochodzących z budżetu gminy.

Stypendium motywacyjne za szczególne osiągnięcia w zawodach lub olimpiadach może być przyznane uczniom, którzy:

 • nie ukończyli 24 roku życia;
 • nie osiągają stałych, miesięcznych dochodów z tytułu umowy o pracę lub umowy zlecenia, bądź umowy o dzieło.
 • mieszkającym i zameldowanym na terenie Gminy Kleszczów od co najmniej 3 lat, bez względu na średnią ocen, którzy w ostatnim półroczu osiągnęli co najmniej dobrą ocenę zachowania i w olimpiadach, konkursach, turniejach, zawodach sportowych lub artystycznych indywidualnie lub zespołowo zajęli jedno z poniższych miejsc:
 • powiatowym – za zajęcie miejsca 1-3 w klasyfikacji ogólnej,
 • rejonowym – za zajęcie miejsca 1-3 w klasyfikacji ogólnej,
 • wojewódzkim – za zajęcie miejsca 1-6 w klasyfikacji ogólnej,
 • krajowym – za zajęcie miejsca 1-20 w klasyfikacji ogólnej,
 • międzynarodowym – za zajęcie miejsca 1-20 w klasyfikacji ogólnej.

Szkoła potwierdza osiągnięcia uczniów: pieczątką szkoły, podpisem dyrektora szkoły lub osoby upoważnionej. Jeżeli są to zawody sportowe organizowane przez Klub Omega Kleszczów lub inne kluby wymagane jest potwierdzenie klubu.

Uczeń, który uzyskał wysokie wyniki jednocześnie w kilku dyscyplinach lub konkursach, może otrzymać jedno stypendium motywacyjne za szczególne osiągnięcia (za najwyższy uzyskany przez siebie wynik). Uczeń, który otrzymał stypendium motywacyjne za szczególne osiągnięcia, nie może ponownie otrzymać nagrody za ten sam konkurs lub zawody z innego tytułu ze środków pochodzących z budżetu Gminy Kleszczów.

Część III. STYPENDIA SOCJALNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Stypendium może być przyznane uczniom, którzy łącznie spełniają niżej wymienione warunki:

 • nie ukończyli 24 roku życia,
 • posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Kleszczów co najmniej 1 rok,
 • przedstawili zaświadczenie ze szkoły o rozpoczęciu lub kontynuowaniu nauki w bieżącym roku szkolnym,
 • nie osiągają stałych, miesięcznych dochodów z tytułu umowy o pracę lub umowy zlecenia bądź umowy o dzieło,
 • miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza dochodu wskazanego w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.) – w roku 2019 jest to kwota 674 zł netto na członka rodziny.

Stypendium może być przyznane niepracującym uczniom z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy łącznie spełniają niżej wymienione warunki:

 • nie ukończyli 24 roku życia,
 • posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Kleszczów co najmniej 1 rok,
 • przedstawili zaświadczenie ze szkoły o rozpoczęciu lub kontynuowaniu nauki w bieżącym roku szkolnym,
 • nie osiągają stałych, miesięcznych dochodów z tytułu umowy o pracę lub umowy zlecenia bądź umowy o dzieło,
 • posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Informacje pochodzą ze strony: www.kleszczow.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Kleszczowie
ul. Główna 47
97-410 Kleszczów


www.kleszczow.pl