Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci39
 • absolwenci27
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni26
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe18
 • socjalne4
 • artystyczne26
 • muzyczne16
 • inne6
 • sportowe15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie11
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • podkarpackie2
 • podlaskie5
 • pomorskie3
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie6
 • wielkopolskie5
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa2
 • firma3
 • instytucja rządowa3
 • samorząd36
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia i nagrody dla studentów AGH w Krakowie

organizator:

Grupa LOTOS S.A.

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 05.12.2012

Stypendia i nagrody dla studentów AGH w Krakowie

Grupa LOTOS pragnąc wesprzeć rozwój naukowy studentów w roku akademickim 2012/2013 ufundowała:
a). 5 stypendiów  fundowanych dla najlepszych studentów AGH w łącznej wysokości po 5 000,00 zł ( płatnej w ratach)  dla jednego studenta:  
• Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu
1 stypendium fundowane dla studenta studiów I stopnia
1 stypendium fundowane dla studentów studiów II stopnia

• Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska –
1 stypendium fundowane dla studentów studiów II stopnia

• Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska,
1 stypendium  fundowane dla studentów studiów II stopnia

• Wydziału Energetyki i Paliw
1 stypendium fundowane dla studentów studiów II stopnia

-Jako kryterium przyjmuje się najwyższą średnią ocen uzyskaną w roku akademickim 2011/2012
(za semestr zimowy i letni łącznie). W przypadku, gdy taką samą średnią ocen uzyska większa ilość osób niż wskazana ilość przyznanych  stypendiów  pod uwagę będzie brana średnia ocen za semestr letni 2011/2012.
W przypadku wystąpienia analogicznej sytuacji, pod uwagę będzie brana średnia ocen z semestru zimowego 2011/2012. W przypadku, gdy kilku studentów będzie miało taką samą średnią ocen, decyzję co do sposobu przyznania i ewentualnego podziału stypendium podejmie Prorektor ds. Kształcenia

– O stypendium mogą się ubiegać studenci, którym AGH nie przyznała w bieżącym roku akademickim innego stypendium fundowanego, z wyjątkiem stypendiów o których mowa w art. 173 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami).

– Warunkiem przyznania stypendium jest złożenie wniosku w terminie do dnia
5 grudnia 2012 roku
we właściwym dla siebie Dziekanacie

– Wyboru studentów – stypendystów Grupy LOTOS dokona  Prorektor ds. Kształcenia w terminie do dnia 9 grudnia 2012r.

– Lista stypendystów zostanie opublikowana w terminie do  dnia 15 grudnia 2012 roku na stronach internetowych: www.lotos.pl oraz www.agh.pl

b). 2 nagrody finansowe w wysokości po 2 500,00 zł za najlepsze prace magisterskie w roku akademickim 2012/2013   na  Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu

– Decyzję o przyznaniu nagrody podejmie  Prorektor ds. Kształcenia na wniosek Dziekana Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu

– Warunkiem przyznania nagrody za najlepsza prace magisterską  na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu jest złożenie wniosku.

Informacje pochodzą ze strony www.lotos.pl

Kontakt

Grupa LOTOS S.A.
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
tel. 58 308 73 72