Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie59
 • studenci68
 • absolwenci21
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne31
 • socjalne11
 • sportowe26
 • naukowe87
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie6
 • śląskie13
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd68
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia i nagrody dla studentów AGH w Krakowie

organizator:

Grupa LOTOS S.A.

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 05.12.2012

Stypendia i nagrody dla studentów AGH w Krakowie

Grupa LOTOS pragnąc wesprzeć rozwój naukowy studentów w roku akademickim 2012/2013 ufundowała:
a). 5 stypendiów  fundowanych dla najlepszych studentów AGH w łącznej wysokości po 5 000,00 zł ( płatnej w ratach)  dla jednego studenta:  
• Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu
1 stypendium fundowane dla studenta studiów I stopnia
1 stypendium fundowane dla studentów studiów II stopnia

• Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska –
1 stypendium fundowane dla studentów studiów II stopnia

• Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska,
1 stypendium  fundowane dla studentów studiów II stopnia

• Wydziału Energetyki i Paliw
1 stypendium fundowane dla studentów studiów II stopnia

-Jako kryterium przyjmuje się najwyższą średnią ocen uzyskaną w roku akademickim 2011/2012
(za semestr zimowy i letni łącznie). W przypadku, gdy taką samą średnią ocen uzyska większa ilość osób niż wskazana ilość przyznanych  stypendiów  pod uwagę będzie brana średnia ocen za semestr letni 2011/2012.
W przypadku wystąpienia analogicznej sytuacji, pod uwagę będzie brana średnia ocen z semestru zimowego 2011/2012. W przypadku, gdy kilku studentów będzie miało taką samą średnią ocen, decyzję co do sposobu przyznania i ewentualnego podziału stypendium podejmie Prorektor ds. Kształcenia

– O stypendium mogą się ubiegać studenci, którym AGH nie przyznała w bieżącym roku akademickim innego stypendium fundowanego, z wyjątkiem stypendiów o których mowa w art. 173 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami).

– Warunkiem przyznania stypendium jest złożenie wniosku w terminie do dnia
5 grudnia 2012 roku
we właściwym dla siebie Dziekanacie

– Wyboru studentów – stypendystów Grupy LOTOS dokona  Prorektor ds. Kształcenia w terminie do dnia 9 grudnia 2012r.

– Lista stypendystów zostanie opublikowana w terminie do  dnia 15 grudnia 2012 roku na stronach internetowych: www.lotos.pl oraz www.agh.pl

b). 2 nagrody finansowe w wysokości po 2 500,00 zł za najlepsze prace magisterskie w roku akademickim 2012/2013   na  Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu

– Decyzję o przyznaniu nagrody podejmie  Prorektor ds. Kształcenia na wniosek Dziekana Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu

– Warunkiem przyznania nagrody za najlepsza prace magisterską  na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu jest złożenie wniosku.

Informacje pochodzą ze strony www.lotos.pl

Kontakt

Grupa LOTOS S.A.
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
tel. 58 308 73 72