Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci32
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • artystyczne13
 • sportowe8
 • naukowe36
 • socjalne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe1
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa6
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd12
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia artystyczne dla twórców z woj. pomorskiego

organizator:

Departament Kultury, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 30.11.2015

Stypendia artystyczne dla twórców z woj. pomorskiego

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza konkurs o przyznanie stypendiów dla twórców kultury z budżetu województwa pomorskiego w roku 2016. Zgłoszenia można nadsyłać do 30 listopada 2015 r.
Samorząd województwa pomorskiego, realizując funkcję mecenasa w dziedzinie kultury w swoim regionie, może przyznawać środki finansowe (stypendia) osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami o istotnym znaczeniu dla województwa pomorskiego.
Stypendium przyznaje się na dokonanie określonego przedsięwzięcia o charakterze artystycznym w roku 2016. O stypendia mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne. Stypendium może być tylko indywidualne.
Stypendia przyznawane są osobom, których miejscem zamieszkania lub tworzenia jest województwo pomorskie lub realizującym projekt dotyczący województwa pomorskiego.
Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2015 r. (w przypadku ofert wysyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego). Wnioski niekompletne lub złożone po terminie lub nieprawidłowo wypełnione, nie będą rozpatrywane.
Oferty można składać bezpośrednio w Departamencie Kultury lub wysłać pocztą na adres:
Departament Kultury
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
z dopiskiem: stypendium twórcze
Informacja pochodzą ze strony pomorskie.eu

Kontakt

Departament Kultury, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk


pomorskie.eu