Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie59
 • studenci68
 • absolwenci21
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe87
 • inne15
 • artystyczne31
 • sportowe26
 • socjalne11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie6
 • śląskie13
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd68
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia artystyczne dla twórców profesjonalnych

organizator:

Departament Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 02.11.2015

Stypendia artystyczne dla twórców profesjonalnych

Profesjonaliści zajmujący się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami mogą ubiegać się o stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Białegostoku na 2016 rok.
Stypendia przeznaczone są dla osób pełnoletnich, zamieszkałych na terenie miasta Białegostoku, które wykażą się dorobkiem w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami. Roczne stypendia mogą być przyznane w takich dziedzinach jak: fotografia, literatura, muzyka, opieka nad zabytkami, sztuka estradowa, sztuka filmowa, sztuki wizualne, taniec, teatr i upowszechnianie kultury.
Wszystkich profesjonalnych twórców z naszego miasta zapraszamy do ubiegania się o stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Białegostoku – mówi zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki. – Stypendia skierowane do twórców profesjonalnych są przyznawane od 2010 r., roczne stypendia na 2015 rok otrzymało ośmiu białostoczan.
Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:
 • dane osobowe kandydata (imię i nazwisko, data urodzenia, adres, telefon/e-mail, miejsce pracy lub oświadczenie kandydata o wykonywaniu wolnego zawodu),
 • program stypendium i harmonogram pracy obejmujący: zakres i plan zamierzeń twórczych w okresie pobierania stypendium, termin jego rozpoczęcia i zakończenia, miejsce realizacji stypendium, przewidywane rezultaty realizowanego stypendium,
 • uzasadnienie celowości przyznania stypendium,
 • informację o dotychczasowym dorobku twórczym i osiągnięciach (zrealizowane projekty, nagrody, wyróżnienia, udział w konkursach, wystawach, prezentacjach, publikacje itp.) przedstawioną chronologicznie,
 • wysokość wnioskowanej kwoty stypendium,
 • informację o otrzymanych stypendiach w okresie 3 ostatnich lat i o tych o które ubiega się z innych źródeł.
 • Przypominamy, że planując zakres i harmonogram programu stypendium należy uwzględnić, że projekt powinien być zrealizowany najpóźniej do końca 2016 r.
Wnioski (z dopiskiem „stypendia”) należy kierować na adres: Departament Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok lub składać w sekretariacie Departamentu (ul. J.K. Branickiego 9, II piętro pok. 211) do 2 listopada 2015 r. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 85 869 63 66.
Wzór wniosku oraz szczegółowe informacje dotyczące przyznawania stypendiów znajdują się na stronie: www.stypendia-bialystok.pl (w dziale: Twórcy Profesjonalni).
Informacje pochodzą ze strony www.bialystok.pl

Kontakt

Departament Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok


www.bialystok.pl