Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci65
 • absolwenci17
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne25
 • naukowe65
 • inne14
 • sportowe15
 • socjalne11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd49
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia artystyczne dla osób związanych z miastem Gorzów Wielkopolski

organizator:

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 03.07.2013

Stypendia artystyczne dla osób związanych z miastem Gorzów Wielkopolski

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego zaprasza wszystkie osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami, które ukończyły osiemnasty, a nie przekroczyły trzydziestego roku życia, do składania wniosków o przyznanie stypendium.
Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania wynosi 8.480,00 zł.

Stypendia przyznawane są w szczególności w dziedzinach (lista jest katalogiem otwartym):

 • literatura,
 • muzyka,
 • taniec,
 • sztuki plastyczne,
 • fotografia i film,
 • teatr,
 • architektura,
 • muzealnictwo,
 • regionalistyka.

Wniosek należy złożyć na formularzu w terminie od 3 czerwca do 3 lipca 2013 r. w zamkniętej kopercie, opatrzonej wizytówką, bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4 lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski.
O terminie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego. Wniosek złożony po wyznaczonym terminie nie podlega rozpatrzeniu. Do wniosku można dołączyć kserokopie lub pliki w wersji elektronicznej katalogów z wystaw, recenzji, reprodukcji prac, wybranych utworów i dzieł oraz inne materiały potwierdzające dorobek kandydata.

W przypadku przyznania stypendium przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. stypendysta podpisuje umowę stypendialną oraz do 31 stycznia roku następnego składa sprawozdanie z realizacji programu stypendialnego.

Stypendium Miasta Gorzowa Wielkopolskiego można otrzymać dwa razy.

Informację pochodzą ze strony: www.bip.gorzow.pl

Kontakt

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski
Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 95 7355 500
um@um.gorzow.pl
www.bip.gorzow.pl