Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci55
 • absolwenci17
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne33
 • sportowe25
 • socjalne18
 • naukowe72
 • inne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie13
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • lubuskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie10
 • opolskie1
 • podkarpackie5
 • podlaskie1
 • pomorskie4
 • śląskie9
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie6
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • szkoła wyższa1
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd50
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia artystyczne dla osób związanych z miastem Gorzów Wielkopolski

organizator:

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 86
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 03.07.2013

Stypendia artystyczne dla osób związanych z miastem Gorzów Wielkopolski

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego zaprasza wszystkie osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami, które ukończyły osiemnasty, a nie przekroczyły trzydziestego roku życia, do składania wniosków o przyznanie stypendium.
Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania wynosi 8.480,00 zł.

Stypendia przyznawane są w szczególności w dziedzinach (lista jest katalogiem otwartym):

 • literatura,
 • muzyka,
 • taniec,
 • sztuki plastyczne,
 • fotografia i film,
 • teatr,
 • architektura,
 • muzealnictwo,
 • regionalistyka.

Wniosek należy złożyć na formularzu w terminie od 3 czerwca do 3 lipca 2013 r. w zamkniętej kopercie, opatrzonej wizytówką, bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4 lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski.
O terminie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego. Wniosek złożony po wyznaczonym terminie nie podlega rozpatrzeniu. Do wniosku można dołączyć kserokopie lub pliki w wersji elektronicznej katalogów z wystaw, recenzji, reprodukcji prac, wybranych utworów i dzieł oraz inne materiały potwierdzające dorobek kandydata.

W przypadku przyznania stypendium przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. stypendysta podpisuje umowę stypendialną oraz do 31 stycznia roku następnego składa sprawozdanie z realizacji programu stypendialnego.

Stypendium Miasta Gorzowa Wielkopolskiego można otrzymać dwa razy.

Informację pochodzą ze strony: www.bip.gorzow.pl

Kontakt

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski
Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 95 7355 500
um@um.gorzow.pl
www.bip.gorzow.pl