Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa -+zaznacz wszystkie
 • uczniowie81
 • studenci59
 • absolwenci12
 • doktoranci15
 • naukowcy5
 • inni13
Rodzaj -+zaznacz wszystkie
 • artystyczne40
 • inne9
 • muzyczne4
 • naukowe111
 • socjalne16
 • sportowe28
Zasięg -+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • dolnośląskie13
 • kujawsko-pomorskie11
 • łódzkie5
 • lubelskie4
 • lubuskie3
 • małopolskie7
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie7
 • podlaskie1
 • pomorskie12
 • śląskie10
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
Organizator -+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • szkoła wyższa3
 • firma6
 • instytucja rządowa12
 • samorząd85
 • inny1
Wróć do listy

Program stypendialny „Klasa”

organizator:

Fundacja BNP Paribas

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 12.04.2019
liczba stypendiów: 50

Program stypendialny „Klasa”

„Klasa” to autorski program stypendialny zapewniający absolwentom szkół podstawowych i gimnazjów naukę w renomowanych liceach ogólnokształcących w 5 miastach akademickich – Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdyni i Szczecinie. Program skierowany jest do uczniów, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, a sytuacja materialna utrudniałaby im dalszy rozwój.

Rekrutacja na rok 2019/2020 trwa od 15 lutego do 12 kwietnia 2019. Formularz aplikacyjny i szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.bnpparibas.pl/fundacja w zakładce program stypendialny „Klasa”.

Obecnie do programu przyjmowanych jest 50 uczniów rocznie.

Co oferuje program?

 • 4 lub 5-letnie stypendium: 3 lub 4 lata wsparcia w trakcie nauki (w tym opłata za Internat, wyżywienie, komitet rodzicielski, podręczniki, comiesięczne kieszonkowe, wyjścia kulturalne, wycieczki szkolne, zajęcia dodatkowe, stała opieka wychowawcza, wsparcie w rozwijaniu talentów, wyjazdy wakacyjne dla stypendystów oraz realizacja innych ważnych potrzeb uczniów) a także stypendium finansowe na I roku studiów
 • program zaangażowania społecznego stypendystów „Możesz na mnie Polegać” – wsparcie licealistów w ich działaniach wolontariackich oraz realizacji własnych projektów prospołecznych
 • dostęp do nagród stypendialnych, wieloletnie wsparcie i dalszy rozwój w Stowarzyszeniu Absolwentów ,,Klasy”

Uwaga: Ze względu na likwidację gimnazjów, w rekrutacji do programu na rok 2019/2020 będą przyjmowani absolwenci gimnazjów oraz szkół podstawowych. Od ukończonego typu szkoły uzależniona jest długość stypendium (3 lub 4 lata oraz roczne stypendium finansowe na I roku studiów).

„Klasa” to najlepsza #szkołażycia. To nowe przyjaźnie, nowe horyzonty, nowe możliwości.

Jakie kryteria powinien spełniać uczeń ubiegający się o udział w programie?

Kandydat do programu:

 • uzyskuje dobre wyniki w nauce (średnia ocen co najmniej 4,5),
 • pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł,
 • mieszka w miejscowości do 100.000 mieszkańców,
 • chce się rozwijać, ma ponadprzeciętną motywację,
 • lubi i chce pomagać innym (wolontariat, pomoc społeczna),
 • zostanie zarekomendowany przez dyrektora gimnazjum lub wychowawcę szkoły macierzystej.

„Klasa” wystartowała w roku 2003 w Warszawie. W ciągu 16 lat Fundacja pomogła już 700 uczniom z ponad 300 miejscowości. Jest to efektywna forma wyrównywania szans edukacyjnych – potwierdzają to wyniki uczniów „Klasy”, znacznie lepsze od średniej ocen osiąganych w poszczególnych szkołach oraz świetne osiągnięcia absolwentów na studiach wyższych. Wśród absolwentów programu są dziś piloci, naukowcy, prawnicy, aktorzy.

Zobacz, co mówią absolwenci programu:

Informacja zamieszczona przez Organizatora.

LINKI:
https://www.bnpparibas.pl/fundacja/dzialalnosc-fundacji/program-stypendialny-klasa

Kontakt

Fundacja BNP Paribas
ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa
tel. 22 56 21 902
klasa@bnpparibas.pl
www.bnpparibas.pl/fundacja