Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie37
 • studenci49
 • absolwenci17
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni37
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe29
 • artystyczne19
 • socjalne4
 • muzyczne5
 • naukowe17
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie14
 • dolnośląskie4
 • kujawsko-pomorskie3
 • łódzkie2
 • lubelskie7
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie4
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa2
 • samorząd40
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program Stypendialny Fundacji Śnieżki Twoja Szansa

organizator:

Fundacja Śnieżki TWOJA SZANSA

Rodzaj:
sportowe, artystyczne, socjalne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2021

Program Stypendialny Fundacji Śnieżki Twoja Szansa

Jeśli jesteś uczniem lub studentem, osiągasz wybitne wyniki w wybranej przez siebie dziedzinie – naukowej, artystycznej, sportowej… masz pomysł na swój dalszy rozwój w tym kierunku, a Twoja sytuacja materialna utrudnia lub uniemożliwia Ci osiągnięcie wymarzonego celu ten program stypendialny jets dla Ciebie.

Zapoznaj się z regulaminem Programu Stypendialnego Fundacji Śnieżki Twoja Szansa i zawnioskuj o grant na rozwój.

Do stypendium mogą być zakwalifikowani w szczególności uczniowie oraz studenci którzy:

 1. pochodzą z rodzin osiągających bardzo niskie dochody tzn. o średnim miesięcznym dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż minimalne wynagrodzenie za pracę ogłaszane przez Radę Ministrów w roku złożenia wniosku. Dochód powinien być wyliczony jako średnia z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku stypendialnego,
 2. uczą się w szkole średniej, deklarują kontynuowanie nauki w szkole wyższej lub już studiują w szkole wyższej,
 3. wykazują szczególne uzdolnienia we wskazanej dziedzinie i mają udokumentowane sukcesy w olimpiadach, przedmiotowych konkursach, zawodach sportowych itp.  na szczeblu co najmniej ogólnopolskim, w dziedzinie, w której ubiegają się o stypendium.

Stały nabór wniosków.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie organizatora.

Informacje pochodzą ze strony: twojaszansa.org.pl

Inne programy stypendialne znajdziesz w naszej wyszukiwarce.

Kontakt

Fundacja Śnieżki TWOJA SZANSA
ul. Dębicka 44
39-207 Brzeźnica
tel. 14 680 54 90
fundacja@twojaszansa.org.pl
twojaszansa.org.pl