Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie76
 • studenci54
 • absolwenci18
 • doktoranci10
 • naukowcy4
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne19
 • artystyczne43
 • naukowe92
 • inne8
 • sportowe32
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie7
 • łódzkie4
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie3
 • pomorskie7
 • śląskie12
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie5
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia30
 • szkoła wyższa1
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd70
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Nie zagubić talentu – stypendia dla młodzieży z Podkarpacia 2021

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Rodzaj:
artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 31.07.2021

Nie zagubić talentu – stypendia dla młodzieży z Podkarpacia 2021

Program „Nie zagubić talentu” jest w całości finansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego i ma na celu rozwój uzdolnień i zainteresowań uczniów szkół województwa podkarpackiego.

Celem Programu jest:

 • zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży,
 • wspierania uczniów województwa podkarpackiego w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań,
 • promowanie młodzieży szczególnie uzdolnionej,
 • doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, a także poczucia własnej wartości w społeczności szkolnej i lokalnej.

Program „Nie zagubić talentu: skierowany jest do uczniów, którzy ukończyli co najmniej klasę szóstą szkoły podstawowej.

Stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe

Warunki konieczne:

 • uczeń uczy się w szkole położonej na terenie województwa podkarpackiego,
 • uczeń ukończył co najmniej klasę 6,
 • uczeń posiada wybitne i udokumentowane osiągnięcia na szczeblu co najmniej wojewódzkich,
 • uczeń uzyskał średnią co najmniej 5,20 (szkoły podstawowe), 4,80 (szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe).

Stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne

Warunki konieczne:

 • uczeń uczy się w szkole położonej na terenie województwa podkarpackiego,
 • uczeń ukończył co najmniej klasę 6,
 • uczeń posiada wybitne i udokumentowane osiągnięcia artystyczne, na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

Nagrody pieniężne

Warunki konieczne:

w przypadków ucznia szkoły podstawowej:

 • uczeń uczy się w szkole położonej na terenie województwa podkarpackiego,
 • uczeń ukończył co najmniej klasę 6,
 • został laureatem konkursu o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, uzyskując jeden z trzech najwyżej punktowanych wyników lub
 • został wielokrotnym laureatem konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub
 • został laureatem trzeciego stopnia olimpiady o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym.

w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej (ponadpodstawowej):

 • uczeń uczy się w szkole położonej na terenie województwa podkarpackiego,
 • uczeń został laureatem trzeciego stopnia ogólnopolskiej lub międzynarodowej olimpiady.

w przypadku szkoły zawodowej:

 • uczeń uczy się w szkole położonej na terenie województwa podkarpackiego,
 • uczeń został laureatem lub finalistą ogólnopolskiej olimpiady lub turnieju obejmującego problematykę związaną z przygotowaniem do podjęcia pracy zawodowej lubzostał laureatem trzeciego stopnia olimpiady o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym.

O nagrodę pieniężną może ubiegać się również absolwent szkoły ponadgimnazjalnej, położonej na terenie województwa podkarpackiego, który uzyskał świadectwo dojrzałości i spełnił warunki określone dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej (ponadpodstawowej).

Nagroda pieniężna dla zespołu działającego w szkole lub placówce oświatowej

zespół musi działać przy szkole bądź placówce oświatowej z terenu województwa podkarpackiego,
zespół posiada osiągnięcia artystyczne na szczeblu, co najmniej ogólnopolskim lub szczególne osiągnięcia naukowe zespołu uczniów tej szkoły.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium lub nagrody pieniężnej występuje uczeń pełnoletni lub rodzic (opiekun prawny) niepełnoletniego ucznia.

Z wnioskiem o przyznanie nagrody pieniężnej dla zespołu artystycznego lub zespołu osóbwystępuje dyrektor szkoły lub placówki.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski składa się do Zarządu Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu na adres:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

al. Łukasza Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów

Wnioski należy składać do dnia 31 lipca. O dacie złożenia wniosku decyduje data nadania wniosku.

Wnioski ocenia Komisja powołana przez Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Informacja pochodzi ze strony: www.podkarpackie.pl

W naszej bazie możecie znaleźć też inne stypendia dla uczniów!

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Edukacji, Nauki i Sportu
al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów
tel. 17 850 17 00
urzad@podkarpackie.pl
edukacja.wrotapodkarpackie.pl