Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie38
 • studenci50
 • absolwenci20
 • doktoranci7
 • naukowcy4
 • inni37
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne21
 • socjalne5
 • muzyczne5
 • naukowe20
 • inne4
 • sportowe29
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie16
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie3
 • łódzkie3
 • lubelskie7
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie3
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa2
 • samorząd40
ARCHIWUM
Wróć do listy

Nauka drogą do sukcesu na Śląsku 2010/2011- Siemianowice Śląskie

organizator:

Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

Rodzaj:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 64
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 30.09.2010

Nauka drogą do sukcesu na Śląsku 2010/2011- Siemianowice Śląskie

Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie zaprasza uczniów siemianowickich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do składania wniosków o przyznanie stypendiów w ramach kolejnej edycji projektu systemowego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w województwie śląskim.

Program stypendialny przeznaczony jest dla uczniów szczególnie uzdolnionych, którzy:

 • Są uczniami szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej (publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej).
 • Średni dochód miesięczny w rodzinie w przeliczeniu na osobę nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych określonej w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.), tj. 1008 zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne tj. dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, to 1166 zł.
 • W roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia wniosku uzyskali średnią, co najmniej 4,60 z przedmiotów kierunkowych tj. matematyki, chemii, fizyki lub fizyki i astronomii, biologii lub biologii z higieną i ochroną środowiska, geografii lub geografii z ochroną i kształtowaniem środowiska, przyrody, informatyki lub technologii informacyjnej, przedmiotów technicznych. W przypadku uczniów rozpoczynających naukę w pierwszej klasie gimnazjum średnia obliczana jest na podstawie uzyskanych ocen na świadectwie ze szkoły podstawowej: matematyki, przyrody, informatyki (techniki z elementami informatyki, technologii informacyjnej itp.)
 • W roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia wniosku uzyskali średnią, co najmniej 4,00 z pozostałych przedmiotów (z wyłączeniem przedmiotów kierunkowych).
 • Brali udział w olimpiadach/konkursach/turniejach (fakultatywnie).

Wnioski o przyznanie stypendiów na rok szkolny 2010/2011 wraz z wymaganymi dokumentami przyjmowane są terminie od 8 do 30 września 2010 roku przez Dyrektorów Szkół. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Szczegółowe informacje dotyczące Regulaminu Konkursu oraz wzory wniosków i stosownych dokumentów dostępne są w Szkołach oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta w zakładce Pomoc Stypendialna. Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Obsługi Programów Pomocowych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie: tel. (32) 760 54 23, email: pp@um.siemianowice.pl.

Informacje pochodzą ze strony www.um.siemianowice.pl

Kontakt

Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
ul. Jana Pawła II 10
41-100 Siemianowice Śląskie
tel.: (32) 760 52 00
ratusz@um.siemianowice.pl
www.um.siemianowice.pl