Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie32
 • studenci36
 • absolwenci10
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe21
 • socjalne5
 • artystyczne11
 • naukowe15
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie3
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa4
 • samorząd31
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Małopolski Program Stypendialny dla Młodych Artystów i Liderów Lokalnych 2010/2011 – uczniowie

organizator:

Fundacja Sapere Auso

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2010

Małopolski Program Stypendialny dla Młodych Artystów i Liderów Lokalnych 2010/2011 – uczniowie

O stypendia mogą ubiegać się:
– uczniowie szkoły gimnazjalnej,
– uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą
,
– studenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

Kandydat do stypendium musi przedstawić swój dotychczasowy dorobek w jednym lub kilku
poniższych dziedzinach:
a). działalność w zespołach ludowych, orkiestrach i grupach śpiewaczych oraz indywidualna twórczość ludowa,
b). działalność na rzecz podtrzymywania lokalnych tradycji, w tym tradycji narodowych, regionalnych i etnicznych,
c). działalność społeczną, obywatelską i aktywizującą środowiska rówieśnicze,

Przy ocenie wniosku kandydata, ubiegającego się o stypendium brana będzie pod uwagę ponadto sytuacja rodzinna i życiowa kandydata.
Kandydat musi przedłożyć co najmniej dwa listy referencyjne od lokalnych władz
samorządowych, organizacji społecznych lub obywatelskich.

Wysokość stypendium wynosi 500 zł brutto miesięcznie.
Stypendium jest przyznawane na okres 10 miesięcy:
a. uczniom na okres wrzesień 2010 – czerwiec 2011,
b. studentom na okres październik 2010 – lipiec 2011

Wnioski należy składać do:
– 30 września w przypadku uczniów
– do 30 października w przypadku studentów

Szczegółowe informacje o zasadach przyznawania stypendiów można znaleźć w regulaminie programu.

Wnioski będzie można wypełniać na formularzach dostępnych on-line na stronie Fundacji od połowy sierpnia.

Informacje pochodzą ze strony www.sapereauso.org

Kontakt

Fundacja Sapere Auso
Rynek Kleparski 13/8
31-150 Kraków

fundacja@sapereauso.org
www.sapereauso.org