Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci30
 • absolwenci11
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe14
 • inne4
 • sportowe16
 • socjalne4
 • artystyczne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie10
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie2
 • opolskie2
 • podkarpackie2
 • podlaskie2
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia6
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa5
 • samorząd25
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Lubuskie Talenty 2023

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubuskie
termin składania wniosków: 13.10.2023

Lubuskie Talenty 2023

Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwałą nr 357/5044/23 z dnia 26 września 2023 roku wyznaczył termin naboru wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu Lubuskie Talenty – Program Stypendialny oraz zatwierdził wzory dokumentów niezbędnych do jego realizacji Nabór odbędzie się w terminie: od 2 października do 13 października 2023 r.

Uczniowie zainteresowani otrzymaniem stypendium, spełniający kryteria określone w Regulaminie przyznawania stypendiów dla uczniów zdolnych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej klas VII i VIII szkół podstawowych oraz klas I-IV liceów ogólnokształcących w województwie lubuskim w roku szkolnym 2023/2024, powinni złożyć wnioski w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej.

 •  w wersji elektronicznej poprzez Generator wniosków stypendialnych
 • w wersji papierowej wraz z załącznikami wygenerowanymi z Generatora wniosków i pozostałymi dokumentami
  Wersję papierową wniosku o przyznanie stypendium ( wydrukowaną z generatora ) należy złożyć w terminie do 7 dni od dnia zakończenia naboru (tj. do dnia 20 października 2023 r.) na jeden z poniżej podanych adresów:

Kancelaria Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra;
Biuro Zamiejscowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp., ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski;

Kryteria niezbędne do spełnienia, aby złożyć wniosek o stypendium:

 • uczęszczanie do szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego (publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej) na terenie województwa lubuskiego;
 • uzyskanie z 3 przedmiotów kierunkowych na zakończenie poprzedniego roku szkolnego (tj. 2022/2023) średniej ocen na poziomie co najmniej 5,00;
 • uzyskanie na zakończenie poprzedniego roku szkolnego (tj. 2022/2023) średniej ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie co najmniej 5,00 w Szkole Podstawowej oraz 4,90 w Liceum Ogólnokształcącym;
 • niepobieranie innego stypendium na cele edukacyjne, finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, ICT, języków obcych na mocy uchwały XX/290/20 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielania stypendiów naukowych twórczych i artystycznych dla uczniów z terenu Województwa Lubuskiego.
 • uzyskanie dochodu nieprzekraczającego półtorakrotności minimalnego wynagrodzenia brutto na członka rodziny ucznia w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie stypendium;

Uwaga! Stypendium może uzyskać jedynie osoba, która bezwarunkowo spełnia wszystkie kryteria wskazane powyżej. Zakłada się przyznanie stypendium dla 222 uczniów (70 dla szkół podstawowych oraz 152 dla uczniów liceów ogólnokształcących). Listy rankingowe, po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Lubuskiego zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Lubuskiego.
Dodatkowe punkty można uzyskać, spełniając co najmniej jedno z kryteriów dodatkowych:

 • zdobycie w okresie dwóch lat szkolnych poprzedzających rok szkolny 2023/2024, tytułu laureata i/lub finalisty konkursu z przedmiotów kierunkowych;
 • posiadanie przez ucznia ubiegającego się o stypendium aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 • status rodziny wielodzietnej ucznia ubiegającego się o stypendium.

Stypendia są przyznawane na okres trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole w roku szkolnym 2023/2024. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie, przez cały okres pobierania stypendium (tj. od 1 września 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.) podlegają opiece dydaktycznej sprawowanej przez nauczycieli lub pedagogów szkolnych, zatrudnionych w ich szkołach. Zgodnie z postanowieniami (obecnie obowiązującego) Regulaminu przyznawania stypendiów, jeden opiekun może objąć opieką dydaktyczną nie więcej niż siedmiu uczniów.
Prosimy wszystkich o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem oraz pozostałą dokumentacją projektową z zakładce Dokumenty na rok szkolny 2023/2024.

Nowa perspektywa finansowania stypendiów ” Lubuskie Talenty” i „Lubuscy Zawodowcy” w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej wprowadza nowe kryterium tzw. dochodowe, które w ramach negocjacji z Komisją Europejską udało się ustalić na poziomie 1.5 krotności płacy minimalnej na osobę w gospodarstwie.

Regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów zdolnych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej uczących się w szkołach w województwie lubuskim w roku szkolnym 2023/2024 został przygotowany na podstawie wytycznych Unii Europejskiej.

Zgodnie z powyższym wsparcie stypendialne kierowane będzie do szczególnie uzdolnionych uczniów/uczennic szkół prowadzących kształcenie w województwie lubuskim spełniających wszystkie kryteria które zostaną zawarte w regulaminie w tym kryterium dochodowe.

Informacje pochodzą ze strony: lubuskie.pl

Inne oferty stypendialne dla uczniów znajdziesz w naszej bazie.

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
tel. 68 456 52 00
kancelaria.ogolna@lubuskie.pl
lubuskie.pl