Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci60
 • absolwenci22
 • doktoranci9
 • naukowcy6
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne9
 • naukowe49
 • sportowe22
 • inne6
 • artystyczne27
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe1
 • dolnośląskie4
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie2
 • pomorskie4
 • śląskie4
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie5
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa6
 • samorząd44
 • inny3
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Lubelski program wspierania laureatów i finalistów 2021

organizator:

Urząd Miasta Lublin

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 31.03.2021

Lubelski program wspierania laureatów i finalistów 2021

Urząd Miasta Lublin zaprasza absolwentów szkół ponadpodstawowych, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiad oraz turniejów oraz kontynuują naukę na lubelskiej uczelni wyższej, o składania wniosków o stypendia.

W ramach programu można otrzymać miejskie stypendium w łącznej rocznej wysokości 6 150,00 zł.

Stypendium może być przyznane studentowi, który spełni łącznie poniższe kryteria:

 • ukończył w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia wniosku, szkołę ponadgimnazjalną – bez względu na organ prowadzący szkołę,
 • uzyskał tytuł laureata lub finalisty zawodów stopnia centralnego olimpiady albo turnieju, organizowanych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych organizowanych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad;
 • jest studentem pierwszego roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na uczelni funkcjonującej na terenie Miasta Lublin,
 • w terminie określonym regulaminem uczelni zaliczył pierwszy semestr studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Wnioski o przyznanie stypendium należy złożyć do 31 marca za pośrednictwem operatora pocztowego wysyłając wniosek na adres Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin lub pozostawić w jednym z udostępnionych przez Urząd pojemników na dokumenty w następujących lokalizacjach: ul. Wieniawska 14, ul. Filaretów 44, ul. Kleeberga 12A, ul. Szaserów 13-15, ul. Leszczyńskiego 20, ul. Wolska 11.

Ze względu na wymóg regulaminowy, by wniosek o stypendium m. in. w części III zatytułowanej „POTWIERDZENIE PRZEBIEGU STUDIÓW”, w której wymagany jest podpis pracownika uczelni zawierał oryginały podpisów rekomendowany jest powyższy sposób złożenia wniosku, w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia błędów formalnych.

Informujemy, że istnieje też możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Lublin dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) – jeśli osoba posiada konto na platformie ePUAP profil zaufany albo certyfikat kwalifikowany.

Wnioski przesłane pocztą elektroniczną oraz zawierające skany lub kserokopie wymaganych podpisów wnioskodawcy lub pracownika uczelni nie spełniają wymogu dokumentu złożonego w formie pisemnej w zw. z czym nie mogą być uznane za wnioski złożone prawidłowo.

Szczegółowe informacje na temat Programu wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin można uzyskać pod nr tel. 81 466 39 82, e-mail oswiata@lublin.eu.

Informacje pochodzą ze strony: lublin.eu

Inne stypendia naukowe dla studentów są dostępne na naszej stronie.

Kontakt

Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin
ul. Narutowicza 37/39
20-016 Lublin
tel. 81 466 39 82
oswiata@lublin.eu
lublin.eu