Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa -+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci36
 • absolwenci10
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni34
Rodzaj -+zaznacz wszystkie
 • artystyczne11
 • muzyczne4
 • naukowe14
 • socjalne2
 • sportowe24
Zasięg -+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie10
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie2
 • pomorskie3
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie1
Organizator -+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia5
 • szkoła wyższa4
 • firma3
 • instytucja rządowa6
 • samorząd37
Wróć do listy

Legionowo – stypendium dla studentów

organizator:

Urząd Miasta Legionowo

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 05.11.2019

Legionowo – stypendium dla studentów

O stypendium mogą ubiegać się studenci będący mieszkańcami Legionowa, którzy spełniają jednocześnie niżej wymienione warunki:
1) byli studentami studiów stacjonarnych w roku akademickim poprzedzającym termin złożenia wniosku o przyznanie tego stypendium

2) nie ukończyli 25 roku życia

3) nie powtarzali żadnego roku studiów

4) osiągający wysokie wyniki w nauce – uzyskali średnią ocen powyżej 4,7 w roku akademickim poprzedzającym termin złożenia wniosku o przyznanie tego stypendium z uwzględnieniem indywidualnej skali ocen stosowanej na uczelni

5) w roku akademickim poprzedzających złożenie wniosku aktywnie brali udział w:

 • w programach/projektach naukowych na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim lub,
 • konferencjach/warsztatach/spotkaniach na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim związanych z przedmiotem studiów lub,
 • w przedsięwzięciach na rzecz miasta Legionowo i jego mieszkańców ;

6) zaliczyli I rok studiów

7) nie przebywali na urlopie, który przerywa tok studiów.

Szczegółowe warunki przyznawania tego stypendium określa rozdział II Programu Stypendialnego Gminy Legionowo stanowiący załącznik do uchwały Nr V/41/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 lutego 2019 r. Uchwała jest dostępna na stronie internetowej www.bip.legionowo.pl w zakładce Programy, plany, strategie, raporty, analizy/Programy, plany/ Program Stypendialny Gminy Legionowo.

Termin składania wniosków upływa 5 listopada br.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. opis działalności naukowej i/lub społecznej kandydata do stypendium.
 2. dokumenty (lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) potwierdzające zaangażowanie w działalność naukową lub społeczną.
 3. opinia dziekana lub opiekuna roku lub kopia wniosku o taką opinię, jeśli mimo złożenia wniosku opinii nie uzyskano.
 4. oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu opisującego system oceniania w przypadku stosowania innego systemu oceniania na uczelni niż tradycyjna skala ocen.

Informacje pochodzą ze strony: legionowo.pl

Kontakt

Urząd Miasta Legionowo
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41
05-120 Legionowo
tel. 22 774 20 31
kancelaria@um.legionowo.pl
legionowo.pl

Dokumenty

do pobrania